Ajankohtainen lista vuoden 2019- luentoaiheista seikkaperäisine kuvauksineen löytyy täältä. Tämä sivu toimii arkistona. Luento- ja esiintymistiedusteluja voitte lähettää Markulle Yhteystiedot-sivulta.

Luennot vuonna 2016

Vuonna 2016 luennoin eniten onnellisuudesta, työhyvinvoinnista, mielenterveydestä, liikunnasta, yhteisöllisyydestä ja uskontoon liittyvistä aiheista. Uusina otsakkeina olivat mm. ”Psykologia ja usko” ja ”Yhteisöllisyyden siunaus ja kirous”.

Hyvin suosittuja aiheita olivat “yhteinen onni – paras onni” ja “voiko työssäkin olla onnellinen“. Kalenterissa on jo vuodelle 2017 merkintöjä näistä samoista aiheista. Uutena aiheena on valehtelu. Minulla on tähän aiheeseen liittyen tekeillä kirja “Vaihtoehtoisia faktoja”, jonka kustantaa Minerva kustannus.

Luennot vuodelta 2015

Vuoden 2015 aikana minulla oli 55 luentoa, esitelmää, puhetta sekä radio- ja televisioesiintymistä. Aiheina olivat mm.

 • Onnellisuuden paradoksit
 • Yhteinen onni – paras onni (suosituin)
 • Voiko onnellisuutta edistää
 • Onnellisuuden esteen ja eväät
 • Seniorien onni
 • Hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähteet
 • Sotaorpojen hyvinvointi
 • Tunne vai järki
 • Tasapainoinen elämä
 • Hyvä arki ja elämäniloa arjessa
 • Itsetuntemus ja toisen tuntemus
 • Liikunta ja hyvinvointi
 • Hyveet nykyajassa
 • Vapaaehtoistoiminnan ilot ja hyödyt
 • Työhyvinvointi ja työelämän muutokset
 • Stressin ja muutoksen hallinta
 • Voiko työssäkin olla onnellinen?
 • Tutkimustyön eettiset periaatteet
 • Psykologinen ja sosiaalinen pääoma
 • Ikään liittyvät stereotypiat
 • Uskonto ja onnellisuus

Luentojen otsikoita vuosilta 2003-2007.

Alla olevassa luettelossa olen luetellut noin neljän vuoden aikana pitämieni luentojen otsakkeita. Onnellisuudesta olen pitänyt karkean arvion mukaan vajaan kymmenen vuoden aikana noin 60-80 luentoa. Vielä 1990-luvun alussa pidin paljon luentoja skitsofreniasta ja kuntoutuksesta, mutta tästä teemasta ei enää ole kysyntää. Yliopistolla olen lähes 40-vuotisen työurani aikana luennoinut eniten psyykkisistä häiriöistä, persoonallisuuden psykologiasta, psykologian teorioista ja lähestymistavoista sekä psykometriikasta.

Olen alleviivannut ne aiheet, joista erityisen mielelläni pidän luentoja.

 • Ovatko suomalaiset onnellisia?
 • Onnellisuutta etsimässä
 • Aidon onnen avaimet
 • Onnen (onnellisen elämän) salaisuus
 • Onnen ehdot ja esteet
 • Onnellisuus arjessa
 • Mitä onni on ja voiko sen löytää?
 • Ilo, onni ja hyvinvointi
 • Voisinko minä olla onnellinen?
 • Voiko onnellisuutta oppia?
 • Voiko onnen saavuttaa?
 • Rakkaus ja onnellisuus
 • Onnellisuus eri kulttuureissa
 • Onni koostuu murusista
 • Opiskelijan onni
 • Seniorien onni
 • Miehen onni
 • Onnellisuus ja vapaaehtoistyö
 • Psykoterapia ja onnellisuus
 • Voiko kehitysvammainen olla onnellinen?
 • Onnellisuuden vatimuksesta arjen onnen vaalimiseen
 • Elämäniloa arjessa/Elämänilon lähteillä
 • Elämän mieli ja merkitys (mielettömässä maailmassa)
 • Elämän tarkoitus/merkitys
 • Avannostako onnellisuutta?
 • Voiko työssäkin olla onnellinen?
 • Mikä edistää työhyvinvointia?
 • Työn ilo ja hyvinvointi
 • Työn ilo ja työmotivaatio
 • Johtajat ja työhyvinvointi
 • Miten elämässä voi onnistua?
 • Suomalainen hyvinvointi
 • Hyvinvointi yksilökeskeisessä yhteiskunnassa: ongelmia ja ratkaisuja
 • Hyvän elämän edellytykset (eväät)
 • Mistä hyvä elämä syntyy?
 • Itsemääräämisoikeus ja sen seuraukset vammaisten henkilöiden elämässä
 • Positiivinen psykologia
 • Hyvinvointi ja muutos
 • Turvallisuus hyvinvoinnin osana
 • Suomalaiset ja turvallisuus
 • Eettisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus terveydenhuollossa
 • Yhteiskunnallisten arvojen muutokset
 • Tekniikan ja talouden etiikka
 • Elämän eettiset ehdot
 • Voiko ihminen hallita elämäänsä?
 • Pahuuden psykologia
 • Miksi ihmiset eivät noudata terveellisiä elämäntapoja?
 • Liikunta psyykkisen hyvinvoinnin lähteenä
 • Liikunnan merkitys henkiselle jaksamiselle
 • Liikunnan ilo ja mielen hyvinvointi
 • Liikunta ja hyvinvointi
 • Liikunnan ja mielenterveyden tutkimustieto
 • Lennokas askel, pilvetön mieli
 • Liikunta TYKY-toiminnan peruskivenä
 • Miksi kansa ei liiku- mitä on tehtävissä?
 • Lapset, nuoret ja liikunnanilo
 • Autonomian merkitys liikunnan kokemisessa
 • Ihmisen motiivien perusteet
 • Terveyteen vaikuttavat psyykkiset tekijät
 • Miten mieli ja ruumis sairastuvat ja kuntoutuvat?
 • Pelot ja ahdistus
 • Miten lannistan pelot
 • Stressi – musertaa vai vahvistaa?
 • Missä minun rajani kulkevat?
 • Itsekkyyttä ja yhteisöllisyyttä
 • Häpeä ja syyllisyys
 • Mistä masennus johtuu?
 • Mikä masentunutta auttaa?
 • Terve sielu terveessä ruumiissa
 • Psykologian ja Raamatun ihmiskuvat
 • Uskonnot vihan ja rakkauden lähteinä
 • Usko, toivo ja rakkaus hyvän elämän ehtoina
 • Psykoterapia ja sielunhoito
 • Psykologia ja uskonto
 • Usko ja mielenterveys
 • Usko ja tiede
 • Vaikuttaako usko elämässä?
 • Kristillinen usko ja hyvinvointi: tutkimustuloksia
 • Usko, kokemus ja mielen tasapaino
 • Murheellisina, mutta aina iloisina
 • Miten hoidamme itseämme ja toinen toisiamme
 • Minäkeskeisyyden vaarat
 • Näköaloja kuolemaan
 • Miten kasvatan lastani
 • Älykkyys ja kehitysvammaisuus

Haluatko Markun luennoimaan? Ota yhteyttä!

[contact-form-7 id=”886″ title=”Yhteydenotto”]