Useimmissa kehittämishankkeissa johtaminen on ollut mukana. Olen 1970-luvun alusta lähtien tehnyt ilmapiirikartoituksia sekä hyvinvointiin liittyvää tutkimusta eri organisaatioissa, pääasiassa hoidon ja kuntoutuksen organisaatioissa. Viimeksi tein tutkimuksen Tampereen kaupunkilähetyksen työilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Kyseessä on vanhuksille ja kehitysvammaisille palveluja tarjoava organisaatio, jossa on yli 200 työntekijää.

Johtamisen arviot olivat keskeinen osa tutkimusta. Tein raportin, johon liittyi laaja kirjallisuuskatsaus. Olen pitänyt yleisten työhyvinvointiin liittyvien luentojen lisäksi vuosien varrella eri tason esimiehille johtamiseen liittyviä luentoja, viime aikoina esimerkiksi: Tampereen yliopiston jatko-opintoihin liittyvä johtamiskoulutus, poliisien johtamiskoulutus, erään Nordean konttorin myyntijohtajien koulutus, OYKSin erään vastuualueen keskijohto, Salosen leipomon esimiehet.

Kyse on ollut joko koulutuspäivästä tai yksittäisistä luennoista. Näitä lukuisammissa työhyvinvoinnin luennoissa käsittelen aina johtamista alaisten kannalta. Se kiinnostaa minua enemmän kuin johtajan näkökulma. Tähän liittyvät läheisesti kirjani ja kirjoitukseni, jotka käsittelevät itsetuntemusta ja arviointia. Yksi vastuualueeni yliopisto-opetukseni aikana oli useiden vuosien ajan psykometriikka. Myöhemmin opetin siihen liittyviä asioita osana persoonallisuuden psykologia -luentosarjojani.