Selviytyjiä & kukoistaja (2013)

Selviytyjiä & kukoistaja – Tutkimus sotaorpojen elämästä ja hyvinvoinnista. Omakustanne 2013. Painos 600kpl.
ISBN 978-952-93-3088-1

Kirjan nimiösivu, “Lukijalle”-luku ja sisällysluettelo

ks. myös Huoltoviestin arvostelu kirjasta.

Tämän mahdollisimman edullisesti painetun kirjan hinta on yhteistilauksissa edullisimmillaan vain 5 euroa kappale (erikseen 10 euroa). Toivomme, että yhdistykset ottavat runsaasti kirjoja myyntiin, jotta Kaatunetten omaisten tuen ylittävät taitto- ja painatuskulut saadaan katetuksi.

Markku Ojasen Selviytyjiä ja kukoistajia on ensimmäinen suomalainen tutkimus viime sodissa orvoiksi jääneiden hyvinvoinnista. Muissakaan sotaa käyneissä maissa tällaisia tutkimuksia ei ole tehty, vaikka sotaorpojen määrä on ollut niissäkin suuri.

Itsekin sotaorvon tutkija-kirjoittajan, psykologian professori Ojasen näkökulmasta tällainen tutkimus oli tehtävä nyt, kun se oli vielä mahdollista.

Ojasen kirja sisältää kolmenlaista tietoa. Ensiksi kuvataan noin tuhannelle sotaorvolle tehdyn kyselyn tuloksia.

Toiseksi mukana on myös kyselyä täydentäviä, sotaorpojen omakohtaisia kertomuksia ja kokemuksia heidän elämänvaiheistaan.

Kolmanneksi kirjoittaja esittelee menetyksiin, kriiseihin ja traumoihin liittyvää tutkimusta. Näiden tutkimusten avulla saadaan tietoa siitä, miten lapset, nuoret ja aikuiset sopeutuvat menetyksiin ja vaikeisiin asioihin.

Vaikka moni suomalainen sotaorpo on kokenut vaikeuksia, he eivät suinkaan ole epäonnistuneet tai masentuneet, vaan ovat voittaneet vaikeutensa ahkeruudella, myönteisellä asenteella ja suomalaisella sisulla. Sen vuoksi tämän kirjan nimeksi valikoitui Selviytyjiä ja kukoistajia.

Selviytyjiä & kukoistajia (1414 latausta)

“Lukijalle”-kappale ja kirjan sisällysluettelo

Selviytyjiä & kukoistajia (1414 latausta)