Vaikka olen kirjoittanut kirjoja monista eri aiheista, onnellisuudesta en ole malttanut luopua. Ohessa on vielä erikseen kahdeksan kirjan luettelo. Varmaan ensimmäinen kysymys kuuluu: toistetaanko niissä samoja asioita? Ja toinen: onko ollenkaan mahdollista kirjoittaa kahdeksan kirjaa näin itsestäänselvästä aiheesta? (Yhdeksäs kirja on muuten tekeillä loppuvuodesta 2019.)

Tietenkin niissä on jotakin samaa, mutta painotukset ovat olleet hyvin erilaisia. Lisäksi 20 vuoden aikana on tullut valtavasti uutta tutkimusta ja uusia mielenkiintoisia kirjoja. Tuona aikana tein myös paljoon omaa tutkimusta onnellisuudesta. Seuraavassa muutama esimerkki kirjojen sisällöistä.

Onnen etsijöissä kuvasin onnellisuuden etsintää sananlaskujen ja aforismien avulla, jolloin kyseessä on kulttuurihistorian näkökulma. Kaikki on hyvin nyt. 100 paradoksia onnellisuudesta -kirjassa kuvaan onnellisuuden paradoksaalisuutta. Onnellisuus ei suinkaan ole yksioikoinen asia vaan laajuudessaan hyvin kiehtova. Kysymyksiä onnellisuudesta kertoo tiivistäen onnellisuuteen liittyvät tuoreimmat tutkimustulokset mutta sisältää myös pohdintaa onnellisuuteen liittyvistä filosofisista kysymyksistä. Kirjojen joukossa on myös perusteos onnellisuustieteestä, Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta.

Kaikissa näissä kirjoissa olen pyrkinyt sujuvaan ilmaisuun. Kuitenkaan kyseessä eivät ole kirjat, joissa annetaan pinnallisia ohjeita. Onnellisuutta voidaan edistää sekä omin eväin että yhteisin ponnistuksin, mutta useimmiten nämä keinot vaativat paljon työtä ja myös halua kehittää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.