Mikäli satutte löytämään netistä Markun kirjoittamia artikkeleja tai haastatteluja joita kotisivulla ei ole mainittu, tai suunnittelette julkaisevanne Markun kanssa yhteistyössä tehtyä materiaalia sivuillanne, ilmoittakaa ihmeessä asiasta meille yhteystiedot-sivun kontaktilomakkeen avulla.

Tampereen yliopisto/University of Tampere:

Markun kustantamoja:

Tapahtumia, messuja, yhdistyksiä ja järjestöjä:

Kotisivujen ulkopuolisia artikkeleja:

Muuta: