Tunne vai järki (2014)

Tunne vai järki – Polkuja viisaisiin valintoihin. 2014. Minerva Kustannus. 402s.
ISBN 978-952-492-872-4

Polkuja viisaisiin valintoihin

Tulisiko elämän merkittävät ratkaisut tehdä järkeilemällä, vai olisiko parempi luottaa tunteisiin? Ovatko järki ja tunteet toisensa poissulkevia asioita? Markku Ojanen pohtii teoksessaan laajasti tunteen ja järjen merkitystä elämässä.

Järki ja tunteet asetetaan usein vastakohdiksi. Antiikin aikana tunteisiin suhtauduttiin varauksellisesti. Syntyi myös käsitys, että naisia hallitsevat tunteet ja miehiä järki. Psykologinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että järkeä ja tunnetta ei voida erottaa toisistaan.

Voimakkaat tunteet – olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä – voivat olla syy järjettömään toimintaan, mutta yhtä lailla puhtaaseen järkeen perustuvat ratkaisut saattavat viedä harhaan. Viisaissa valinnoissa ihminen osaa ottaa huomioon molemmat.

MARKKU OJANEN on Lempäälässä asuva psykologian emeritusprofessori. Hänet tunnetaan erityisesti hyvinvointia ja onnellisuutta käsittelevistä teoksistaan, aiemmin ilmestynyt mm. Ilo, onni ja hyvinvointi, Elämän mieli ja merkitys, Hyvinvoinnin käsikirja ja Murra onnellisuuden esteet. Ojanen on myös kysytty luennoitsija.