Suomi, ihan oikeasti (2015)

Kokka ga Yomigaeru Toki: Motarazaru Kuni de Aru Finrando ga Nandomo Saisei Dekita Riyuu – Suomi, ihan oikeasti (Englanniksi suoraan käännettynä: When nations revive: Why Finland has been able to reinvent itself time after time)

Julk. 18.6.2015. Tokio: Magazine House. (Noritoshi Furuichi & Tuukka Toivonen, toim.) Juho Viitasalo, kansi.

Japaninkielinen artikkelikokoelma. Markun artikkeli pp. 47-56.

Tässä linkki kirjan Amazon-sivulle- tätä saa lähettää aktiivisesti eteenpäin mahdollisesti kiinnostuneille kollegoille ja media edustajille ynnä muille: http://goo.gl/oktORi

Suomi, ihan oikeasti: Suomalainen onni (2015) (595 latausta)

Teoksessa Kokka ga Yomigaeru Toki: Motarazaru Kuni de Aru Finrando ga Nandomo Saisei Dekita Riyuu – Suomi, ihan oikeasti (Furuichi, Noritoshi & Tuukka Toivonen, toim.). 2015. Tokio: Magazine House, 47–56.

Urheilupsykologian perusteet (2012)

“Liikunnan hyvinvointivaikutukset”. Teoksessa Leena Matikka ja Martina Roos-Salmi (toim.) Urheilupsykologian perusteet. 2012. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura, pp329-352. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 169. ISBN 978-951-8982-89-3 ISSN 0356-746X
Urheilupsykologian perusteet on 24 alan asiantuntijan kirjoittama perusteos. Teos auttaa ymmärtämään urheilun ja liikunnan ilmiöitä, kehittämään psyykkisiä taitoja sekä parantamaan suorituksia psyykkisen valmentautumisen tekniikoiden avulla. Urheilupsykologian perusteet on hyödyllistä luettavaa yhtä hyvin huippu-urheilijoille ja valmentajille kuin liikunnan harrastajille ja ohjaajille. Jokaisen on hyvä ymmärtää mitä reittejä kulkien urheilussa voi päästä huippusuorituksiin ja miten liikunta vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Erinomaisen fyysisen kunnon ja tekniikan ohella on tunnettava itsensä, kehitettävä jatkuvasti psyykkisiä taitojaan ja osattava nauttia tekemisestään.

Suomalaisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin tulevaisuus (2011)

“Voiko onnen saavuttaa?” Teoksessa (Osmo Kontula, toim.) Suomalaisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin tulevaisuus. 2011. Helsinki: VL-Markkinointi Oy, 232-250.
ISBN 978-952-226-083-3

Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus

Väestöliiton 70-vuotisen taipaleen kunniaksi toimitetussa juhlakirjassa eri alojen keskeiset asiantuntijat visioivat sitä, millaiseksi suomalaisten hyvinvointi ja onnellisuus saattavat kehittyä parin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Suomalaisten hyvinvointia on rakennettu yhteisellä tahdolla ja periaatteella, jossa kaveria ei jätetä. Toivomme tämän hengen voivan hyvin myös tulevaisuudessa. Yleistä luottamusta voidaan rakentaa ja ylläpitää tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka ovat sosiaalisesti kestäviä, oikeudenmukaisia ja tasa-arvoa kunnioittavia.

Väestöliiton intressinä on edistää suomalaisten perheiden hyvinvointia. Tälle työlle on hyvät lähtökohdat, sillä suomalaiset ovat eurooppalaisittain jopa poikkeuksellisen perhemyönteisiä. Perheen ja parisuhteen suuri arvostus näkyy meillä myös korkeana syntyvyytenä.

Yksi suurimmista lähitulevaisuuden muutoksista tulee olemaan hyvinvoinnin sisällön uudelleen arviointi. Taloudelliset asiat saavat jatkossa epäilemättä nykyistä vähemmän painoarvoa hyvinvoinnin rakennusaineina. Tulevaisuuden isoksi haasteeksi nousee se, miten saavuttaa ja säilyttää onni ja tyytyväisyys omassa elämässä. Kirja tarjoaa uusia näkökulmia ja syvällisiä ajatusleikkejä sekä julkisen keskustelun herättämiseksi että lukijan oman pohdinnan avartamiseksi.

Terveenä kaiken ikää (2009)

Sarí Harrar, Debra Gordon & Markku Ojanen. Terveenä kaiken ikää – Kuinka voimme pysyä nuorekkaina ja vauhdissa mukana vielä monta vuotta. 2009. Helsinki: Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab.
ISBN 978-951-584-842-0

Perustuu teokseen Long Life Prescription, jonka on julkaissut vuonna 2008 The Reader’s Digest Association, Inc.

Kyllä! Tutkimusten mukaan biologista ikäänsä voi alentaa jopa 20 vuotta korjaamalla ruokavaliotaan, karsimalla pahimpia elämäntapoja, lisäämällä lihasten, luuston ja nivelten voimaa ja notkeutta sekä opettelemalla entistä parempaa stressinhallintaa. Terveenä kaiken ikää antaa avaimet hyvään elämään tänään ja tulevina vuosina.