Sotaorpotutkimus Selviytyjiä & kukoistajia (2013) julkaistu!

Markku Ojasen omakustanne Selviytyjiä & kukoistaja – Tutkimus sotaorpojen elämästä ja hyvinvoinnista (2013) on juuri tullut painosta. Mitä tämä 200-sivuinen omakustanne sisältää?

  • Miten sotaorvot kokevat terveytensä ja hyvinvointinsa
  • Ensimmäisen Suomessa tehdyn tutkimuksen tuloksia
  • Ensimmäisen laajan Euroopassa tehdyn tutkimuksen
  • Sotaorpojen omia kuvauksia elämästään
  • Tutkimukseen perustuvia konkreettisia havaintoja
  • Yleistä tietoa traumojen ja vaikeuksien kokemisesta

Sotaorpouden kokeneena halusin tutkia, miten sotaorvot ovat elämässään selviytyneet. Onko isän menetys jättänyt sotaorpoihin elämänikäisia haavoja tai arpia, vai olemmeko voittaneet puutteelliset lähtökohtamme ja pärjänneet elämässä siinä kuin muutkin?

Kirjan nimiösivu, “Lukijalle”-luku ja sisällysluettelo

”Onnellisuusprofessorina” minua kiinnosti erityisesti sotaorpojen kokema hyvinvointi ja onnellisuus, kun sodasta oli kulunut lähes 70 vuotta.

Lue lisää

Selviytyjiä & kukoistaja (2013)

Selviytyjiä & kukoistaja – Tutkimus sotaorpojen elämästä ja hyvinvoinnista. Omakustanne 2013. Painos 600kpl.
ISBN 978-952-93-3088-1

Kirjan nimiösivu, “Lukijalle”-luku ja sisällysluettelo

ks. myös Huoltoviestin arvostelu kirjasta.

Tämän mahdollisimman edullisesti painetun kirjan hinta on yhteistilauksissa edullisimmillaan vain 5 euroa kappale (erikseen 10 euroa). Toivomme, että yhdistykset ottavat runsaasti kirjoja myyntiin, jotta Kaatunetten omaisten tuen ylittävät taitto- ja painatuskulut saadaan katetuksi.

Markku Ojasen Selviytyjiä ja kukoistajia on ensimmäinen suomalainen tutkimus viime sodissa orvoiksi jääneiden hyvinvoinnista. Muissakaan sotaa käyneissä maissa tällaisia tutkimuksia ei ole tehty, vaikka sotaorpojen määrä on ollut niissäkin suuri.

Itsekin sotaorvon tutkija-kirjoittajan, psykologian professori Ojasen näkökulmasta tällainen tutkimus oli tehtävä nyt, kun se oli vielä mahdollista.

Ojasen kirja sisältää kolmenlaista tietoa. Ensiksi kuvataan noin tuhannelle sotaorvolle tehdyn kyselyn tuloksia.

Toiseksi mukana on myös kyselyä täydentäviä, sotaorpojen omakohtaisia kertomuksia ja kokemuksia heidän elämänvaiheistaan.

Kolmanneksi kirjoittaja esittelee menetyksiin, kriiseihin ja traumoihin liittyvää tutkimusta. Näiden tutkimusten avulla saadaan tietoa siitä, miten lapset, nuoret ja aikuiset sopeutuvat menetyksiin ja vaikeisiin asioihin.

Vaikka moni suomalainen sotaorpo on kokenut vaikeuksia, he eivät suinkaan ole epäonnistuneet tai masentuneet, vaan ovat voittaneet vaikeutensa ahkeruudella, myönteisellä asenteella ja suomalaisella sisulla. Sen vuoksi tämän kirjan nimeksi valikoitui Selviytyjiä ja kukoistajia.

Selviytyjiä & kukoistajia (1391 latausta)

“Lukijalle”-kappale ja kirjan sisällysluettelo

Selviytyjiä & kukoistajia (1391 latausta)