Psykologian emeritusprofessori, luennoitsija-kirjailija Markku Ojanen toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi kotisivuilleen!

maaliskuu, 2008

Uusi esiintymisaikoja

Ohessa päivitetty lista Markun alkuvuoden esiintymisistä ja tilaisuuksista: 11.02. Tampere-talo. Tekniikan Akateemisten liitto. 17.00-19.30. Mukana muutoksessa. 13.02.  Tampereen yliopisto, Sali A3. TAMY:n hyvinvointiluentojen sarja. 16-18. Miten voin arvostaa itseäni. 14.02.  Käpylänrinteen palvelutalo. 13.30 ­ 14.30. Onnellisuus ja yhteisöllisyys.

>>

Hyväuskoisuuden motiivit ovat erilaisia

Professori Osmo Apunen vertaa talvisotaa edeltänyttä, suomalaisessa politiikassa esiintynyttä hyväuskoisuutta amerikkalaisten poliitikkojen ajatukseen siitä, että demokratiaa voidaan viedä länsimaiden ulkopuolelle, kunhan vain diktaattorit ensin kukistetaan. On kuitenkin eri asia uskoa, että rajan takaa ei hyökätä pieneen, rauhalliseen Suomeen kuin siihen, että jokin valtio voidaan väkivalloin saattaa toivottuun tilaan. Pitääkö politiikassa aina varustautua pahimpaan vaihtoehtoon? Edellämainittu […]

>>

,

Uskontoihin kohdistuvan kritiikin ongelmat

Mielihyvin tarkennan 20.2. ollutta kirjoitustani, jossa pääväite oli, että eräät tunnetut uskontojen kriitikot (Dawkins, Harris, Hitchens, Dennett) ovat astuneet tieteen ulkopuolelle, mikä siis tarkoittaa sitä, että he antavat tilaa mielipiteilleen ja ennakkoluuloilleen. Teuvo Kantola kaipasi tarkennuksia tähän väitteeseen 24.2. päivätyssä kirjoituksessaan. Sosiaalidarwinismia emme toki aseta lempeän Charles Darwinin syyksi, mutta kuten Richard Weikart on osoittanut […]

>>

, , , ,

Ovatko uskonnot evoluution tuottamia viruksia?

Kun pohditaan uskonnon merkitystä elämässä, kysymys on lopulta siitä, tekeekö uskonto ihmisen elämän huonommaksi vai paremmaksi ennen kuin tiede sovelluksineen tuhoaa ihmisen lopullisesti. Aika näyttää, tuleeko tuo tuho hitaasti luontoa ja elämää tuhoamalla vaiko nopeasti aseiden avulla. Uskontoihin kohdistuvassa kritiikissä uskontojen määrittely on aina ollut ylimalkaista. Luin 20 vuotta sitten Muir Weissingerin uskomuksiin kohdistuvan kritiikin, […]

>>

, , , , ,

Mitä kirkon pitäisi tehdä?

Tampereen City-lehdessä 24/07 oli juttu pastori Juha Pettersonista, jolla on ns. liberalistisia ajatuksia Raamatusta, homoista ja taivaaseen pääsystä. Tämän pastorin mukaan ”uskonnon tehtävä on auttaa ymmärtämään”. Näitä mielipiteitä lehden päätoimittaja kiittelee. ”Miksi maltilliset ja modernit eivät juuri koskaan pääse ääneen, kun usko puhuu”. ”Jos Juha Pettersonin ja Antti ’Kaikki pääsevät taivaaseen’ Kylliäisen kaltaisia pappeja näkyisi […]

>>

, ,

Uskonnonvapaus on monisyinen asia

Eija ja Markus Vinnari esittivät tässä lehdessä 10.1. ajatuksia uskonnonvapaudesta. Kirjoitukseen yhtyisivät monissa kohdin ne amerikkalaiset uskonnon tutkijat, jotka uskovat Yhdysvaltain voimakkaan uskonnollisuuden johtuvan siitä, että uskonto on Yhdysvalloissa kansalaisten omaehtoista toimintaa. Valtio ja kirkko on erotettu toisistaan. Tämän katsotaan johtaneen sekä suureen uskontojen muotojen kirjavuuteen että laajaan uskonnolliseen aktiivisuuteen. Paradoksaalisesti uskonto näkyy Yhdysvalloissa paljon […]

>>

,

Markku Ojanen | Psykologian emeritusprofessori, "onnellisuusprofessori", luennoitsija ja kirjailija Markku Ojanen toivottaa teidät tervetulleeksi kotisivuilleen!