Helsingin Sanomien arvostelu Tunne vai järki -teoksesta

Markun uusin teos, Tunne vai järki (2014), arvosteltiin hiljattain, 12.6., Helsingin Sanomien Terveys-osiossa. Arvostelun kirjoitti Jaana-Mirjam Mustavuori:

Voit lukea arvostelun myös tekstinä seuraavassa: Lue lisää

Huoltoviestin arvostelu Selviytyjiä & kukoistajia -kirjasta

Seuraavassa voit lukea Huoltoviestissä julkaistun arvostelun Markun sotaorpotutkimuksesta:

Tieteen päivät 2013 tiedekirjaraatiarvostelut

Viisi kirja-arviota 10.1.2013 Tieteen päivien tiedekirjaraatiin, teoksista:

 • Annamari Vänskä: Muodikas lapsuus
 • Anna-Leena Siikala: Itämerensuomalaisten mytologia
 • Pirkko Muikku-Werner: Ilkeilyn kahdet kasvot
 • Jussi Laitinen: Valomerkki
 • Esko Valtaoja: Kaiken käsikirja

Muodikas lapsuus

Muodikas lapsuusHyvin kiinnostava kirja. Aluksi ajattelin panna jotakin muistiin pienelle lapulle, mutta laput alkoivat suureta. Niitä tuli lopulta aikamoinen läjä.

Kirjan tavoite on kerrottu sivulla 24. Kirjoittaja haluaa kuvata lapsuuden kuvia ja niiden heijastusta muotiin. Ja sitä, miten muoti puolestaan heijastaa kulttuuria.

Varmasti tarkoitus on ollut myös purkaa omaa tyytymättömyyttä siitä, miten yksioikoisesti ihmisestä ja hänen kulttuuristaan ajatellaan, varsinkin sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta. Kirjassa esitellään erilaisia teemaan liittyviä näkemyksiä, mutta myös kirjoittajan arvot tulevat esiin. On surullinen tosiasia, että tyttöpoikana oleminen ei ole mahdollista. Patriarkaalisuuden ohella pyyhkeitä saa kehityspsykologia vaiheineen ja psykiatria diagnooseineen.

Kirjaa lukiessa joutuu jatkuvasti peilaamaan omia arvostuksiaan.

Olen ollut kvantitatiivis-positivistinen tutkija, joka melkein poistaa varmistimen kuullessaan sanan sosiaalinen konstruktivismi. Se taas johtuu siitä, että olen joutunut arvioimaan paljon ns. laadullisia tutkimuksia, joissa kaikissa on ollut vähintään 10 sivua kuvausta siitä, kuinka kelvotonta kvantitatiivis-positivistinen tutkimus on.

En ole koskaan pitänyt itseäni traditionaalisena miehenä. Inhoan koneita, metsästystä ja jääkiekkoa ja kammoan kaikenlaista machoilua. Silti kirjaa lukiessa huomaa, miten lujassa patriarkaalis-maskuliiniset arvot ovat. On hyvin terveellistä huomata omat luutumansa. Tämä on ilman muuta kirjan vahvuus.

Silti voi kysyä, kenelle kirja on tarkoitettu. Samalla tavalla ajatteleville vai ravisuttamaan positivisteja ja biologisesti orientoituneita? Herättämään tarpeellista huomiota? Kirjoittaja esittelee suuren määrän teoreetikkoja, joiden käsitykset ovat kiinnostavia, mutta kokonaiskuvaa niistä ei muodostu. Se ei varmaan ollut tarkoituskaan. Mitään yhteenvetoa kirjassa ei ole.

Kirjassa näkyy tutkimusotteen vahvuus ja heikkous. Vahvuutena ovat osuvat havainnot kulttuurin, lapsuuden ja muodin suhteista, mutta jatkuva suhteellisuuden korostus syö tulosten yleistettävyyttä. Ehkä tärkein yleistys on se, että mitään ei voi yleistää. Kuitenkin suhteellisuuden ja representaatioiden kirjavuuden taustalla on vahvoja asenteita. Kirjassa ei ole vihjaustakaan siihen suuntaan, että ihmisen toiminnalla olisi biologinen perusta. Yhä vahvistuva evoluutiopsykologia tarjoaa hyvin toisenlaisen näkemyksen ihmisen toiminnasta ja kulttuurista.

Tutkimuksen materiaali on aika erikoinen, sillä se on peräisin italialaisista ja ranskalaisista lasten muotilehdistä. Kieltämättä ilmiö saadaan näin selkeästi esiin. Kun muistaa omaa vaatimatonta lapsuuttaan maalla, niin kaikki tämä tuntuu kovin vieraalta. Kellä on varaa seurata kaikkia muodin muutoksia? Tämä lapsiin kohdistuva mainonta on kamalaa! Se on omiaan lisäämään lasten eriarvoisuutta. Ei se voi olla hyväksi mallilapsillekaan. Tunnen hyvin elokuvan historian. Se on täynnä murheellisia lapsinäyttelijöiden kuvauksia. Kirjoittajan paheksunta ei niinkään kohdistu mainontaan, vaan kulttuurin patriarkaalis-maskuliinisuuteen. Jää esimerkiksi epäselväksi, onko varhainen seksuaalisuus hyvä vai huono asia.

En lainkaan yhdy tulkintaan, jonka mukaan seksuaalisuutta tihkuvat kuvat ”saattoi lukea myös seksualisoimisen ja hyväksikäytön kritiikkinä” (209) Ei kai se ollut noiden mainosten tarkoitus? Tätä kritiikkiä arvioidessaan tekijä käyttää sanoja ”yleistäviä tulkintoja” ja ”väitetään”. Haluaako hän turhentaa tämän kritiikin? Hän tosin tasoittaa tätä vähättelyä huolestumalla lasten työoloista. Lapsen viattomuuden korostaminen on ongelma, vaikka hän tekee konkreettisesti työtä. Tai kenties ongelma on viattomuuden ja seksuaalisuuden yhdistäminen.

Tämä kuvaus on erittäin osuva: ”Mallimaailma … toimii myös yksilöiden sopeuttajana laajempaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Siinä ihmiset ovat alkaneet määrittyä yhä useammin erilaisista projekteista koostuviksi portfoliopersooniksi, joiden toivottuja piirteitä ovat jatkuva riskinottokyky, muunneltavuus, yhteistoiminnallisuus ja joustavuus” (224). Positivistin mielestä tämä on hyvä luonnehdinta. Performanssityö on lisääntynyt ja samalla traditionaalinen asiakaspalvelu on kuihtunut.

Kiinnostavaa on myös koirien muotivaatteiden lisääntyminen vauraissa maissa. Seuraava, kirjan päättävä johtopäätös ei kuitenkaan osu ihan oikeaan: ”Lasten muotimaailmassa toimii eräänlainen rodunjalostus: muoti pyrkii jalostamaan lapsista ja vauvoista, ja yhä useammin myös lapsenomaisista koirista, aina vain täydellisempiä olentoja. Koirista jalostetaan yhä lapsenomaisempia, lapsista pyritään jalostamaan yhä kultivoituneempia ja aikuismaisempia kuluttajia.” Eiköhän tavoitteena ole jalostaa lapsista ja koirien omistajista yhä parempia kuluttajia. Miksi täydellisyys kiinostaisi bisnesmaailmaa?

Ärsyttävän kiinnostava kirja, joka olisi kaivannut selkeämpiä johtopäätöksiä. Kenties sellaiset eivät kuulu sosiaaliseen konstruktionismiin.

Itämerensuomalaisten mytologia

Itamerensuomalaisten mytologiaMyös aivan tavallista lukijaa kiehtoo ajatus siitä, mitä myytit lopulta ovat. Onko niissä todellista historiaa taustalla, vai ovatko ne tarua? Kuinka vanhoja myytit ovat ja miten paljon kertojat rakentavat uutta? Ovatko myytit yleismaailmallisia vai paikallisia? Miten niissä painottuu uskonto tai konkreettinen arjen kuvaus? Kertovatko myytit enemmän yhteisöistä kuin yksilöistä? Tavoitellaanko jotakin sellaista, mitä on mahdotonta tavoittaa?

Vaikutelmaksi jää, että tutkijankin on vaikea vastata tällaisiin kysymyksiin. Vastaus on aina sekä-että, kyllä ja ei.

Kirja on hyvin kattava. Sivuilla 65-67 luetellut tutkimustehtävät ovat niin laajoja, että niistä voisi jokaisesta kirjoittaa oman kirjansa. Kun kaikkea on mahdutettu mukaan, lopputulos on aika raskas. Kirja myös painaa paljon.

Tekijä ei säästä lukijaa yksinkertaistamalla asioita. Vierasperäisiä sanoja on paljon: komplikaatio, genre, implisiittinen, redaktio, intertekstuaalinen, kategoria, kontekstualisointi, makroperspektiivi, stabiloiva. Nämä ovat varmaan alan tutkijoille tuttua slangia. Lauseet ovat välillä vaikeita (64 alh., 116 alh.). Mitä tarkoittaa ”Myyttisyyden määreet kuvaavat jumalsankarien toiseutta”? (479) – Kirja on kirjoitettu alan tutkijoille ja asiaa harrastaville.

Kirjassa on silti paljon kiehtovia asioita maallikollekin. Tekijä pohtii esimerkiksi kysymystä Miksi Väinämöinen on vanha? Miksi Väinämöisestä ei ole naisten mieheksi? Oliko Väinämöinen jumala, sankari vai tietäjä? Miksi naiset lauloivat ulkona ja miehet sisätiloissa? Jännittäviä kysymyksiä.

Myyttien tutkimuksen historia oli erityisen kiinnostava. Kalevala oli tärkeä kansakunnan identiteetin kannalta. Oliko Suomellakin mahtava historia?

Kirjaa lukiessa tulee mieleen kaksi kysymystä: Voiko ihminen elää ilman myyttejä? Mitä ovat nykyajan tärkeimmät myytit?

Kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta hieno teos. Ei varmaan kulu kansan käsissä, mutta siihen ei tähdättykään. Kyseessä on huolellinen tieteellinen tutkimus. Kirjan tiivistelmä on erinomainen. Siitä saa paljon irti.

Ilkeilyn kahdet kasvot

Ilkeilyn kahdet kasvotAikamoinen haaste henkilölle, joka luennoissaan ja kirjoissaan korostaa ystävällisyyden ja hyväntahtoisuuden merkitystä. Olen aina inhonnut ilkeilyä ja myös kiusoittelua, joka ennen oli tavallista.

Kirjassa korostuu ilkeilyn suhteellisuus. Kaikki riippuu kulttuurista, ihmisistä, tilanteesta ja motiiveista. Sitä toistellaan lukuisia kertoja. Kuitenkin tarjolla on kohteliaisuuden oppaita. Kohteliaisuus ei siis ole yhtä suhteellista kuin ilkeys? Positiivisuusoppaiden suosio näyttää lisääntyvän samaa tahtia ilkeilyn kanssa. Heikoin lenkki –ohjelmat ovat hyvin suosittuja. Minä en kestä katsoa niitä.

”Negatiivinen kohteliaisuus” jäi hämäräksi (95). Suurin osa esimerkeistä oli minusta silkkaa kohteliaisuutta. Voisiko kyse olla pilkallisesta kohteliaisuudesta? Jaottelu negatiiviseen, lieventämättömään ja positiiviseen epäkohteliaisuuteen ei mielestäni toimi. Positiivinen epäkohteliaisuus on anomalia, ei sellaista ole. Epäkohteliaisuus liittyy usein konkreettisiin tilanteisiin, mutta ilkeys on usein henkilöiden toistuva ominaisuus.

Suomen kielen professorin on lupa keksiä uudissanoja, kuten meisyys, epäkiinnostavuus, epäaikuismaisuus ja kasvouhka tai pelkkä kasvo kasvojen säilyttämisen vastineena. Ehkä en vain ole aikaisemmin törmännyt näihin.

Vaikka tutkimuksen aineisto on aika mielivaltainen, se ei isommin haittaa. Kyse on niin tutusta ilmiöstä. Tekijän luokitukset ilkeyden laadusta, syistä ja seurauksista ovat mielestäni osuvia ja kattavia. Ilkeyden syitä ovat

 • Nauttiminen, puutteelliset sosiaaliset taidot, luonnevika, huono itsetunto, epäaikuismaisuus omat asiat huonosti, katkeruus, kateus, viha, alemmuus ja tunnekylmyys, syvä kipu, egon korostaminen

Seurauksen näkyvät pelkoina, häpeänä, syyllisyytenä, nöyryytyksinä, vihana, avuttomuutena, katkeruutena ja uhriksi joutumisena. Ilkeyden seurauksena oppiminen ja työn tuloksellisuus heikkenevät, poissaolot lisääntyvät, samoin työpaikan vaihto. Vakavimpia seurauksia ovat sosiaalinen vetäytyminen ja psyykkiset ongelmat.

Selviytymiskeinoja puolestaan ovat vastaajien mukaan

 • Vetäytyminen, neuvottelu, samalla mitalla takaisin, kova kovaa vastaan, ennalta ehkäisy, ystävällisyys ja rehellisyys, huomiotta jättäminen, kosto, sisun käyttö, anteeksianto, uskonnon apu

Epäkohteliaisuuden – myös ja ilkeilyn – jaottelu on sekin kattava (127):

 • väheksyntä ja kielteinen palaute, nimittely ja solvaaminen, pilailu toisen nimen kustannuksella, matkimine,n kiroilu, rivot jutut, uhkailu ja pelottelu, ei-kielellinen epäkohteliaisuus, keskustelun sääntöjen rikkominen, eristäminen, tavaroiden vahingoittaminen, etujen pidättäminen, eleiden ja sanojen ristiriita, kohteliaisuuden laiminlyönti

Osallisten joukko on kirjava: kohde, ilkeilijät, ulkopuoliset (instituutiot, työnantajat, ammatti-ihmiset, työtoverit, naapurit, suku, perhe), muut mukana olijat. Ikä, valta ja sukupuoli vaikuttavat ilkeilyyn.

Mistä ilkeillään?

 • Yksityisalue, ulkonäkö, kyvyt, taloudellinen tilanne, työelämä

Kiusoittelu huumorin varjolla on vaarallinen ase. Siitäkin huolimatta, että 98 % ilmoittautuu huumorintajuisiksi. Se on kuitenkin ihmisillä kovin erilaista. Tärkeä erottelu on nauraa yhdessä – nauraa toisen kustannuksella.

Kirja on toisaalta tutkimuksen muotoinen teorioineen ja kirjallisuuskatsauksineen, toisaalta siinä on paljon sellaista, joka sopii kaikille luettavaksi. Kirja olisi voinut olla tiiviimpi ja selkeämmin jäsennetty tavallisia lukijoita ajatellen. On vaikea sanoa, onko tästä kenellekään apua ilkeilyn torjumisessa.

Valomerkki

ValomerkkiTunnustan, että olen ilmastoasioissa ollut skeptikko, mutta energian, luonnon saastumisen, puhtaan veden ja ravinnon suhteen olen ollut jo pitkään pessimisti. Enkä ole ymmärtänyt, miten kasvu voisi jatkua loputtomiin. Kirjan mukaan kasvu on tullut suurelta osin halvasta energiasta. Kirjassa kuvatut trendit näyttävät todella pahoilta, niiden mukaan ollaan joutumassa umpikujaan. Rinnalle voidaan asettaa biologi Matt Ridleyn optimistinen näkemys teoksessa Rational Optimist. Hänen mukaansa tarjolla on 17 hyvää uutista (myös Valitut Palat 1/13). Niistä mainittakoon muutama kirjan ajatuksille vastakkainen tulkinta.

 1. Tulot ovat nousseet, ravitsemus parantunut, lapsia tulee vähemmän ja ihmiset elävät pidempään. (Tosin eikö juuri tämä vanhusten suuri määrä lasten pieni määrä ole tulevaisuuden ongelma?)
 2. Kaupungistuminen säästää luontoa.
 3. Köyhyys vähenee.
 4. Tärkeät asiat maksavat vähemmän (valo esimerkkinä)
 5. Ympäristö voi paremmin kuin luulet – Ainakin Yhdysvalloissa vedet puhdistuvat.
 6. Ostaminen lisää innovaatioiden määrää (Joukossa hyviä, mutta myös tuhoisia innovaatioita)
 7. Globaali kaupankäynti rikastuttaa elämäämme (mutta monopolit!)
 8. Viljelyalueet lisääntyvät ja myös sademetsät (voiko tämä olla totta?)
 9. Vanhoja hyviä aikoja ei ole ollut (Totta, mutta esimerkiksi masennuksen määrä näyttää koko ajan lisääntyvän.)
 10. Väestökasvu ei ole uhka – lasku kuulemma alkaa vuonna 2075
 11. Öljy ei ole loppumassa – etenkin öljyhiekkaa ja –liusketta riittää.
 12. Me olemme onnekkain sukupolvi (Jos onnellisuutta arvioidaan, se ei ole länsimaissa juurikaan kohonnut rauhan ja kehityksen aikana.)
 13. Myrskyt eivät ole pahenemassa (Entä suuret kaupungit rannikolla?)
 14. Mahtavia ideoita syntyy jatkuvasti (ja myös pirullisia).
 15. Me pystymme ratkaisemaan kaikki ongelmat – turhaa pessimismiä tarjolla.
 16. Tämä lama ei ole lamauttava – nousu tulee taas.
 17. Optimistit ovat oikeassa – tuhokirjat kannattavat.

Katsoin koko joukon tämän kirjan arviointeja. Suurin osa niistä oli hyvin positiivisia. Vain muutama kielteinen arvio löytyi. Tulostin ja luin niitä. Miten näin tärkeästä asiasta voidaan olla näin erimielisiä?

Olen kai tässä asiassa pessimisti, koska olen Valomerkin kannalla. Yksi kirjan pessimistinen viesti oli se, että vaikka jossakin säästetään, säästynyt raha käytetään toisaalla. Toinen puhutteleva asia oli se, että uusiutuvan energian käytön nopea lisääminen näyttää mahdottomalta. Ikiroudan sulaminen on merkittävä vaaratekijä. Mitä sille voi? Siirtykööt kaikki kaupunkeihin, jota Ridley suosittaa. Monet muutkin trendit ovat hälyttäviä. Halpa energia vasta ongelma onkin. Meret tyhjenevät kaloista. Ehkä jokaisella on kohta kerrostalossa oma kalapaljunsa. – – Minusta kirja oli erinomainen tietopaketti.

Kaiken käsikirja

Kaiken kasikirjaKirja hauska ja lukijaystävällinen, vaikka siinä käsitellään hyvin vaikeita asioita. Kirjoittajan lukeneisuus näkyy joka sivulla. Aika ajoin hiukan häiritsee tuollainen tähtitieteen korkeuksista alas laskeutuva setämäisyys. Kuitenkin Valtaoja ties kuinka monta kertaa toteaa, että emme tiedä. Arvostan sitä, sillä juuri mikään ei ole niin ärsyttävää kuin kaiken tietäminen. Fysiikka on hänelle tärkein tiede ja muut tieteet tekevät mitä voivat, mutta niiden hyödyllisyyttä ei kannata verrata fysiikkaan. Kun minusta psykologia tietenkin on tärkein tiede, tämä fysiikan painottaminen vähän ärsyttää. Tai jospa kokeellinen filosofia on tärkein tiede, koska se keskittyy moraalisten kysymysten tutkimukseen. Minua kiinnostavat ihmisten myytit enemmän kuin tähtitiede. Minusta avaruusrakettien lähettäminen kuuhun on suurta tuhlausta.

Olen eri mieltä siitä, että 1+1=2 on sopimus (57). Että näin on, on suuri mysteeri. Miksi maailma noudattaa lakeja ja lukuja? Onhan niiden täytynyt olla olemassa ennen kuin oli ihmistä tai koko maapalloa.

Agnostikot ovat usein lähempänä ateismia kuin teismiä, mutta kuten uskovaisissa, heidän uskomuksissaan on suuria eroja. Osalle agnostikoista tieteen aukot ovat suuria, joillekin pieniä. Jotkut arvelevat, että materian ohella on olemassa jotakin muutakin, mitä se sitten onkin. Sekä agnostikot että ateistit eroavat suuresti siinä, ovatko he tulevaisuuden suhteen optimisteja vai pessimistejä. Jotkut ovat pessimistejä, toiset optimisteja, eräät samaan aikaan kumpiakin.

Monien uskontokriitikkojen ongelma on siinä, että he keskittyvät liiaksi uskontoon, erityisesti sen Jumalaa kuvaaviin käsitteisiin. Kyse ei kuitenkaan ole yksin jumalauskosta, vaan uskomusjärjestelmästä, jossa toisiinsa kietoutuvat uskonnot, ideologiat, maailmankatsomukset ja monentasoiset uskomukset ja asenteet. Kristinuskon sisällä on monia uskomusjärjestelmiä kuten muidenkin uskontojen. Muita uskomusjärjestelmiä ovat materialismi, kommunismi, sosialismi, markkinatalous, humanismi, liberalismi, konservatismi. Nämäkin saavat eri muotoja ja painotuksia.

En voi hyväksyä Valtaojan näkemystä, jonka mukaan ”yksikään uskonto ei väitetystä tuonpuoleisesta alkuperästä ja viisaudestaan huolimatta ole pystynyt kertomaan meillä mitään uutta maailmasta”. Tämä on kovin kapea käsitys uskomusjärjestelmistä. Ne ovat koko ajan tuottaneet uutta tietoa, mutta se ei ole samanlaista kuin fyysiikan tuottama tieto. Varsinkin suurten uskontojen perustajat ja profeetat ovat tuottaneet paljon sellaista tietoa, joka on vaikuttanut enemmän yhteiskuntien kehitykseen ja ihmisyyteen kuin tiede.

Uskomusjärjestelmien merkitys on ollut suuri psykologiassa ja yhteiskuntatieteissä. Niiden osuus näiden kuvaamassa tietämyksessä on kenties 40 – 60 %. Loput ovat yksityiskohtaista tutkimustietoa.  Ilman uskomusjärjestelmien eli uskomustiedon apua tästä tiedosta ei saa mitään otetta. Vielä 30 vuotta sitten psykologiassa korostettiin uskomusjärjestelmiä. Luennoin lähes 20 vuotta psykologian koulukunnista ja teorioista, joita olivat esimerkiksi psykoanalyysi ja sen johdannaiset, behaviorismi, sosiaalinen oppiminen, humanistinen psykologia. Taloustieteessä on ollut omat uskomusjärjestelmänsä. Tällä hetkellä psykologiassa uskomusjärjestelmien merkitys on vähentynyt, mutta samalla tutkimustieto hajoaa käsistä.

Olettakaamme, että fysiikassa tutkimustiedon osuus on 80 % ja uskomustiedon 20 %. Vaikka voi näyttää siltä, että tutkimustieto riittää, tämä ei pidä paikkaansa. Me haluamme kysyä, mihin tarvitaan yhtälöä e = mc2 tai jotakin muuta kaavaa. Mitä suppeampi asia, sitä pienemmältä uskomustiedon osuus näyttää. Kun haluamme hoitaa ihmisen ahdistusta tai ratkoa suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, se on monin tavoin mukana.

Uskomusjärjestelmät voivat liittyä toisiinsa. Uskontokriitikko Sam Harris on materialisti, marxisti ja buddhalainen. Siinä on jo yhteyksiä moneen suuntaan.

Tutkimustieto ei ole yhteiskunnallista kehitystä käynnistävä ja ohjaava tekijä, vaan uskomustieto, jonka välikappale tutkimustieto on. Lainaan uskontojen tutkijaa Houston Smithiä, joka korostaa uskonnollisten traditioiden viisautta. Niitä ei saa hylätä, sillä mitään muuta vastaavaa ei ole tarjolla. Niitä ei tule seurata sokeasti, mutta ne ovat kuitenkin edelleen ihmiskunnan paras toivo.

”Näkemykseni mukaan se mikä todella ruokkii väkivaltaa, ovat poliittiset näkemyserot. Mutta koska uskonto palvelee yhteisön sielua, se vedetään mukaan näihin kiistoihin ja voi kuumentaa niitä. — Politiikka ja uskonto liittyvät liian vahvasti yhteen, jotta ne voitaisiin sijoittaa vesitiiviisiin osastoihin.” (93). ”Tiede etsii totuutta, mutta tiede ei voi sitä paljastaa.” – – ”Tieteessä itsessään ei ole mitään vikaa. — Ongelmana ei ole tiede, vaan tieteisusko – nimittäin olettamus, että tiede voi paljastaa kaiken olennaisen ihmisenä olemisesta.” (116 – 118). ”Biologi E.O. Wilson sanoo, että taistelu ihmisen sielusta käydään 20. vuosisadalla tieteen ja uskonnon välillä. Hän on ehdottoman varma, että tiede tulee voittamaan. Vaikka en pidä tällaisesta taistelukuvasta, kaikesta huolimatta ajattelen, että hän tulee olemaan väärässä, koska uskonnolla on enemmän sitkeyttä.” (150).

Tiede, tutkimustieto, on antanut upeita välineitä maailman ymmärtämiseen ja muokkaamiseen, mutta tiede ei kerro, mikä on tärkeää, arvokasta ja oikeaa. Siihen vastaavat vain uskomusjärjestelmät. Niiden antamat vastaukset ovat yksityiskohdissaan erilaisia, vaikka varsinkin psykologit korostavat nykyisin hyveiden universaalisuutta. Uskomusjärjestelmät eivät koskaan yksiselitteisesti edistä ihmisyyden ideaa, siis jotakin sellaista mitä esimerkiksi länsimaissa pidetään hyvänä ja oikeana, sillä ne ottavat kolme askelta eteenpäin ja kaksi taaksepäin. Kuitenkin ainakin optimismiin kallistuvat ovat yhtä mieltä siitä, että ihmisarvon hyväksymisessä on tapahtunut paljon edistystä. Monilla alueilla paljon, toisilla vain vähän.

Toinen asia sitten on se, onko samalla maksettu liian suurta hintaa siitä, että ilmasto lämpenee, luonto saastuu ja ihmisten kestokyky heikkenee. Vaikka ihmisten onnellisuus on pysynyt suunnilleen vakiona, psyykkisten häiriöiden määrät ovat merkillisen korkeita.

Uskonnonvastaiset ateistit korostavat juuri uskonnon kielteisiä vaikutuksia, vaikka kyse on aina uskomusjärjestelmistä. Tietenkin myös uskontojen edustajat vastaavasti korostavat uskontojen hyviä puolia ja unohtavat koko uskomusjärjestelmän arvioinnin. Vaikka pelkkä Jumalan kieltäminen ei vielä ole uskomusjärjestelmä, siihen liittyy lähes aina materialistinen maailmankatsomus ja usein myös vahvoja poliittisia ja eettisiä tulkintoja. Nämä uskomusjärjestelmät ovat usein olleet tuhoisia ihmisyyden näkökulmasta.

Jumalauskon merkitystä voidaan ylikorostaa arjen tekojen vaikuttimena. Kulttuurin ja persoonallisuuden osuus jää helposti taka-alalle. Kuvittelen, että minun helpompi löytää yhteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja eettisiä näkemyksiä Valtaojan kuin Yhdysvaltain kristillisen oikeiston edustajien kanssa. Pidän itseäni kristillisenä humanistina. Suhtaudun hyvin varovasti kaikenlaisiin äärisuuntiin.

Minua häiritsi kirjan assosiointi sinne ja tänne, mutta monia sellainen varmaan miellyttää. Raadin matemaatikkoa häiritsi kirjan ”pikkunäppäryys”. Kirjoittajan lukeneisuus ja halu välttää dogmaattisia kantoja miellyttää. Vaikka Valtaoja korostaa tieteen merkitystä, häntä ei kuitenkaan voi syyttää tieteisuskovaiseksi. Hänellä riittää kohtuullisesti ymmärrystä myös uskontojen suuntaan.

Gold of the Seven Saints

Gold of the Seven Saints (1961)

Irlantilainen Shawn Garret (Roger Moore) joutuu ostamaan henkensä kultahipulla, mikä herättää McCracken (Gene Evans) -nimisen miehen huomion. Garretin toveri Jim Rainbolt (Clint Walker) on tämän toilailuista harmissaan ja aavistelee ikäviä seurauksia. Garret ja Rainbolt ovat sitkeiden yritysten jälkeen löytäneen hyvän kultasuonen ja haluavat vaihtaa kultansa rahaksi. Pitkällä ja vaivalloisella matkalla he tapaavat meksikolaisen Gondoran (Robert Middleton), joka myös kiinnostuu kullasta. McCracken käyttää kaikki keinot saadakseen kullan. Toverukset saavat pulaan joutuessaan avukseen Doc Gatesin (Chill Wills), joka hänkin haluaa osansa kullasta. Meksikolaista naiskauneutta edustaa Leticia Roman (Tita).

Elokuvan on ohjannut Gordon Douglas ja sen ovat käsikirjoittaneet Leigh Brackett ja Leonard Freeman. Douglas on tehnyt useita lännenelokuvia, joista on vaikea nostaa parasta esiin. Paras lienee Rio Conchos. Leigh Brackett oli joko yksin tai toisena käsikirjoittamassa Rio Bravoa, El Doradoa ja Rio Loboa, joista etenkin kaksi ensimmäistä ovat erinomaisia, kuten kaikki hyvin tietävät. Elokuvassa näkyy valmistusvuosi 1961 siten, että se on jonkin verran väkivaltaisempi kuin mitä 1950-luvun elokuvat yleensä olivat. Westernien kulta-aika alkoi olla takanapäin. Samana vuonna valmistuivat kuitenkin The Last Sunset, The Misfits, The Comancheros, Two Rode Together ja One-Eyed Jacks, joissa vanhat ja uudet ideat yhdistyivät. Selvästi uudet tuulet tulivat kuitenkin vasta hiukan myöhemmin Euroopasta. Saksalaiset ja italialaiset lännenelokuvat eivät vielä olleet saapuneet Yhdysvaltoihin.

Elokuvan juonessa on aika paljon yhtäläisyyksiä Sierra Madren aarteeseen, joskin kumpikin päähenkilöistä on kaverilleen lojaali loppuun saakka. Garret on innokas, kokematon ja itsetietoinen nuori mies ja saattaa vakaan ja rauhallisen Rainboltin vaikeuksiin. Monen vuoden yhteiset vaivat ja koettelemukset ovat kuitenkin hitsanneet heidät mainioksi taistelupariksi. Roger Moore on elokuvassa suorastaan ärsyttävä. Erityisesti hänen irlantilainen puhetyylinsä tuntuu kiusalliselta, vaikka irlantilaisia lännessä varmaan oli siinä kuin muitakin eurooppalaisia. Ehkä syynä oli vain se, että Mooresta ei oikein ole lännenmieheksi. Hän sopii kyllä Maverick-sarjaan, mutta ei känsäkouraiseksi kullankaivajaksi. Walker on vakuuttava tyynenä jättiläisenä, joka tarvittaessa ottaa ohjat käsiinsä. Evans, Wills ja Middleton ovat osissaan mainioita kuten aina. Erityisesti Evans loistaa pirullisen konnan roolissa. Monikaan ei näissä osissa ole parempi kuin Evans.

Gold of the Seven Saints ei kuitenkaan ole erityisen hyvä länkkäri, jos ei huonokaan. Vahvuutena ovat upeat vuorimaisemat; kuvaajana olikin maineikas Joseph Biroc. Näin elokuvan aikanaan laajalla Cinemascope-kankaalla Forssassa. Sellaisena se pitäisi nähdäkin eikä pienessä ruudussa. Moorea lukuun ottamatta näyttelijät hoitavat osin kaavamaiset tehtävänsä hyvin, jopa erinomaisesti, mutta silti jotakin puuttuu. Suurin ongelma on ilmeisesti käsikirjoitus, joka liikaa seuraa Sierra Madren aarretta. Käsikirjoituksen pohjana ollut Steve Frazeen romaani on Brian Garfieldin oppaan mukaan huomattavasti parempi. Silti arvioisin, että elokuva on jonkin verran mainettaan parempi.

The Truman Show

The Truman Show (1999)

Mitä tästä elokuvasta pitäisi ajatella? Elokuvan idea oli hyvä, joskin epäuskottava. Ehkä tämä epäuskottavuus oli tarkoituskin. Miten tuollainen show voisi olla mahdollista? Viedään epäuskottavuus niin pitkälle, että se alkaa vaikuttaa uskottavalta. Epuskottavuutta ehkä lisäsi sekin että voimakkaasti näyttelevä Jim Carrey näytteli henkilöä, joka on tuolla saarella ainoa, joka ei näytellyt.

Mitä elokuva halusi viestittää? Sitäkö, että tässä on tulevaisuutemme kuva. Meistä tulee yhä vahvemmin tiedotusvälineiden uhreja. Todellisuuden ja kuvitellun raja alkaa pettää.

Vaiko sitä, että ihminen ei lopulta tiedosta niitä lankoja, jotka häntä sätkyttävät. Tätähän B. F. Skinner yritti sanoa, mutta häntä ei uskottu. Ihmisellä ei lopulta ole vapaata tahtoa, vaan hän reagoi siihen, mitä hänen ympäristönsä vaatii. Ihmistä muovaa se, millaisia näyttelijöitä elämä hänen ympärilleen antaa. Ihminen on niin sokea, että vaikka samat episodit toistuvat päivästä ja vuodesta toiseen, hän kuvittelee omaavansa vapaata tahtoa. Hän ei huomaa mitään, vaikka sama tyyppi ilmeistyy hänen eteensä samaan aikaan joka päivä ja sanoo täsmälleen samat sanat.

Mikä on näyttelijöiden osuus tällaisessa maailmassa? Eikö heidän osansa ole kaikkein surkuteltavin. He uskovat tekevänsä jotakin vapaasta tahdostaan, mutta todellisuudessa ovat näytelmän vankeja.

Halusiko elokuva muistuttaa siitä, että aina on olemassa hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka tarjoavat muille leipää ja sirkushuveja. He ovat idealisteja, jotka kuvittelevat tekevänsä jotakin hyvää muille ihmisille. Silloin tarkoitus pyhittää keinot. Jotta suurella joukolla olisi haustaa, yhden ihmisen elämän kanssa voi tehdä mitä tahansa. Paha on siis lähtöisin aina yhdestä pahasta tai vähintäänkin harhautuneesta ihmisestä, eikä meistä itsestämme.

Vai oliko taas kerran kyseessä individualismin ylistyslaulu. Yksi ihminen voi nousta vastustamaan miten vahvoja toimia tahansa. Vaikka koko sinun elämäsi on suunnitelutu etukatään ja mitään ei jätetä sattuman varaan, voit silti murtautua tuon kaiken ulkopuolelle ja astua johokin uuteen maailmaan. Taas kerran sankari on se, joka irrottautuu yhteisön kahleista ja pelastaa koko maailman. Olihan hän samalla esimerkki miljoonille, että kenenkään ei tarvitse alistua.

Näen siis tässä elokuvassa jotakin kiehtovaa, koska se nostattaa mieleen kysymyksen ihmisen vapaasta tahdosta. Tämä kysymys on varmaankin ikuinen arvoitus. Ehkä elokuva olikin tarkoitettu tieteen ja tekniikan kritiikiksi. Ihmisparan pään menoksi voidaan suunnitella mitä tahansa, mutta hän ei alistu olemaan vain marionetti tai robotti. Tämä on ilman muuta taiteen tehtävä. Taide tuhotuu juuri silloin, kun se alistuu jonkin ideologian palvelukseen. Ajatellaanpa vain Neuvostoliiton tyttö ja traktori -maalauksia!

Toisaalta näen elokuvan ratkaisun kovin pinnallisena. Jostakin löytyy ovi, josta voimme astua uuteen maailmaan. Mihin silloin muka astutaan. Siellähän on maailma, joka oli herkeämättömän manipulaation kohteena. Mitä vapauksia sieltä aukeaa? Astuiko Carrey nyt ihanaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan, jossa vapaus vallitsee?

Silti tuo “vapautuminen” oli koskettavasti kuvattu. Ihminen voi elää paratiisissa, jossa kaikki hänen tarpeensa on tyydytetty. Tuossa suuressa studiossa ei oikeustaan ollut mitään kielteistä. Kaikki olivat hymyileviä ja iloisia. Kaikki olivat tekevinään työtä, mutta vain tekevinään. Kuvitelkaa näyttelijöitä, jotka 25 vuotta ovat olleet tekevinään työtä iloisella mielellä. Ohjelman tuottaja – joka näytti olevan liki Jumalan kaltainen olento kysyykin Carrelyltä – siis meiltä ihmisiltä yleensä – miksi haluat pois tuosta turvallisesta maailmasta. Eikö sinun ole hyvä olla paratiisissa?

Ihminen ei voi olla samanaikaisesti vapaa ja elää paratiisissa. Raamatun mukaan ihminen luopui paratiisista, koska halusi käyttää tahtoaan. Ehkä tämä oli Jumalan suunnitelma, ehkä ei. Joka tapauksessa ihminen usein valitsee vapauden turvallisuuden kustannuksella. Tosin ihminen ei enää voi edes valita. Kaikki yritykset paratiisin luomiseen ovat mahdottomia.

En tiedä millainen tuon filmin olisi pitänyt olla ja miten sen olisi pitänyt päättyä, jotta se olisi minua tyydyttänyt. Toki yritys oli kiitoksen arvoinen. Olisiko Carreyn pitänyt astua uuteen studioon? Vai olisiko hänen pitänyt epäonnistua yrityksessään?

Track of the Cat

Track of the Cat (1954). Käsikirjoitus A.I. Bezzerides Walter Van Tilburg Clarkin romaanista. Kuvaus William H. Clothier, musiikki Roy Webb, tuottajat John Wayne ja Robert Fellows (Batjac), ohjaus William A. Wellman.

Voiko sellaisen elokuvan lukea “länkkäriksi”, jossa ammutaan, mutta vain puumaa. Tässä elokuvassa ei ole mitään tuttua ja turvallista. Siinä ei ole revolveritaisteluja, ei nyrkkitappeluita, ei konnia eikä sankareita. Länteen liittyy oikeastaan vain ajankohta, hevoset ja avarat maisemat. Kaikki tapahtuu syrjäisessä Bridgesin talossa erämaiden keskellä. Siellä eletään irti muusta maailmasta, johon vain nuorimman pojan morsiamen (Gwen, Diana Lynn) läsnäolo tuo jännitteitä. Elämä tuossa eristyneessä talossa on ylellistä, sillä mistään ei näytä olevan puutetta. Kyse ei enää ole uudisasukkaista, vaan hyvin vakiintuneista olosuhteista. Se, mistä Bridgesit saivat elantonsa, jäi ainakin yhdellä katsomisella hiukan epäselväksi. Ilmeisesti heillä oli karjaa, mutta miten se selviytyi kaiken lumen keskellä?

Perheen isä (Philip Tonge) on juoppo vätys, jolla on jatkuvasti pullo kädessä. Hänellä on pulloja piilossa mitä uskomattomimmissa paikoissa. Jos häneltä yhden ottaa pois, hän viidessä sekunnissa sieppaa uuden tilalle. Juomisen tahti on niin kova, että miehen ei enää pitäisi olla hengissä.

Äiti (Beulah Bondi) on ottanut ohjakset haltuunsa ja käyttää myös ruoskaa tarvittaessa. Sanojaan hän vahvistaa raamatunlauseilla. Hän on niin vahva, ettei kukaan uskalla häntä vastustaa. Kuitenkin hän on ilmeisen pettynyt siihen, mitä elämä on hänelle antanut. Vasta tarinan lopussa kova kuori hiukan murtuu.

Perheessä on kolme poikaa ja yksi tytär. Yksi pojista (Arthur, William Hopper) on lempeä ja vastuullinen ja haluaa toimia yhteiseksi hyväksi. Toinen (Curt, Robert Mitchum) on äitinsä tavoin häikäilemätön ja impulsiivinen, mutta samalla hyvin kiehtova henkilö. Ilmeisesti Curt haluaa tehdä Gweniin vaikutuksen. Nuorin (Hal, Tab Hunter) taistelee asemastaan ja etsii tilaa itselleen, mutta joutuu kuitenkin antamaan periksi niin kauan kuin Curt yhdessä äidin kanssa määrää asioista.

Sisar (Grace, Teresa Wright) on kuin diagnostiikan oppikirjasta: neuroottinen, yhtä aikaa vetäytyvä ja riippuva, uhmakas ja hyökkäävä. Hän on ottanut marttyyrin roolin ja puolustaa hyväluontoista vanhempaa veljeään, johon hänellä on arveluttavan tiivis suhde.

Tilalla kuljeskelee myös salaperäinen 100-vuotias intiaani (Carl “Alfalfa” Switzer!), joka luo jo pelkällä olemuksellaan uhkaa. Hän katselee taivaalle ja ennakoi tulevaa. Toivottomuuden ja tragedian ilmapiiri suorastaan iskee kasvoihin aina kun siirrytään talon sisälle. Perheen sisäiset konfliktit ovat kuin perhepsykologian oppikirjasta. Näennäinen tasapaino vallitsee, mutta pinnan alla kytee jännitteitä. Elämä talon sisällä on ahdistavaa, mutta silti lumisen erämaan avaruus on lähes yhtä pelottava.

Traagiset tapahtumat lähtevät liikkeelle siitä, että musta puuma on tappanut talon karjaa. Curt ja Arthur lähtevät lumimyrskyssä sitä etsimään. Näkymätön puuma symboloi samalla perheen sisäistä uhkaa.

Wellmanin edellinen elokuva The High and the Mighty oli niin suuri menestys, että Wayne antoi Wellmanille luvan filmata vaikka puhelinluettelon. Valittu aihe olikin kaikkea muuta kuin kaupallinen. Elokuvan himmeä, lähes mustavalkoinen kuvaus on todella upea; selkeitä värejä on vain joissakin vaatteissa, kaikki muu on hillittyä ja tarjoaa kontrastin sille, mitä perheen sisällä tapahtuu. Mainiot näyttelijät pitävät mielenkiinnon koko ajan vireillä.

“Strangely compelling” on Michael Pittsin osuva arvio tästä elokuvasta. Tehokeino lienee sekin, että toisarvoisilta tuntuviin asioihin kiinnitetään paljon huomiota ja monia juonen kannalta olennaisia asioita ei näytetä lainkaan. Katsoja tuodaan vain järkyttävien tosiasioiden äärelle.

Elokuva on aiheellisesti saanut kulttielokuvan maineen. Ikävä vain, että sen joutuu katsomaan television kapeasta ruudusta.

Rocky Mountain

Rocky Mountain (1950). Ohjaus William Keighley, käsikirjoitus Winston Miller ja Alan Le May, kuvaus Ted McCord, musiikki Max Steiner. 83 min. Warner Bros.

Errol Flynn teki kaikkiaan kahdeksan länteen liittyvää elokuvaa, joista Rocky Mountain jäi viimeiseksi. Elokuvan perusjuoni on yksinkertainen ja perustuu osaksi tositapahtumiin. Noin kuukautta ennen sisällissodan päättymistä Lafe Barstowin (Flynn) johtama kahdeksan miehen joukko saapuu Nevadaan tavatakseen joukon lainsuojattomia. Tavoitteena on yhteisvoimin valloittaa Nevada etelävaltioille. Leiripaikakseen he valitsevat korkean, jyrkkäreunaisen kallion, josta elokuvan nimikin tulee. He tapaavat lainsuojattomien edustajan, joka lähtee viemään viestiä joukolleen. Odottaessaan liittolaisia Barstow ratsastaa miehineen intiaanien hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden postivaunujen avuksi. Vain ajaja ja nuori nainen, Johanna Carter (Patrice Wymore, tuleva rouva Flynn), pelastuu. Hänen on määrä tavata sulhasensa pohjoisvaltioiden armeijan luutnantti Rickey (Scott Forbes). Morsiantaan etsimässä ollut Rickey otetaan seuraavana aamuna vangiksi yhdessä kahden sotilaan ja kolmen intiaanin kanssa. Yöllä intiaanit yrittävät paeta, mutta vain yksi heistä onnistuu. Myös Rickey onnistuu pakenemaan, mutta syntyneessä kahakassa toinen hänen miehistään kuolee. Seuraavana päivän viestinviejän hevonen saapuu ilman ratsastajaa. Tilanne muodostuu siten näiden kahdeksan miehen kannalta hyvin synkäksi. Intiaanit hyökkäävät milloin tahansa ja myös luutnantti Rickey todennäköisesti puuttuu pian tapahtumiin. Etelän gentlemannina Barstow päättää kuitenkin pelastaa Johanna Carterin ja houkuttelee joukkoineen intiaanit peräänsä. Carter, postivaunujen ajaja ja toinen sotilaista jäävät kalliolle hänen suojakseen.

Rocky Mountain on sikäli todella harvinainen elokuva, että se filmattiin kokonaisuudessaan Uudessa Meksikossa. Mikäli voi nähdä alkuperäisen veroisen kopion, voi ihastella huikeita näkymiä aavikolle ja vuoristoon. Ratsastuskohtaukset on kuvattu vauhdikkaasti. Elokuvassa on mukana ensimmäistä kertaa rodeomestari Slim Pickens sekä lisäksi Guinn “Big Boy” Williams, Dick Jones, Peter Coe, Sheb Wooley ja peräti Yakima Canutt. Kuten yllä olevista tiedoista näkyy, ohjausta ehkä lukuun ottamatta asialla ovat olleet Warner Brosin parhaat voimat. Kukaan tuskin muistaa yhtäkään Keighleyn ohjaamaa elokuvaa. Muut hänen kaksi westerniään ovat vuosilta 1937 ja 1938. Todellinen helmi on kuitenkin Robin Hoodin seikkailut, jonka päätökseen saattaminen annettiin kuitenkin Michael Curtizin hoiviin, koska Keighleyn tulokset eivät tyydyttäneet yhtiön johtoa.

Noiden kahdeksan miehen joukko on hyvin kirjava, kuten asiaan kuuluu. Jokainen saa ainakin pienen tilaisuuden oman persoonansa esille tuomiseen. Nämä jaksot ovat kuitenkin melko tylsiä eivätkä vie juonta sanottavasti eteenpäin. Riittävää samaistumista ei näillä lyhyillä väläyksillä pääse syntymään. Errol Flynn on kaikkea muuta kuin Custer tai Robin Hood. Hän on tuhruisen ja väsyneen oloinen, mikä toki sopiikin elokuvan juoneen. En oikein osaa sanoa, onko kyseessä Flynnin omaan rajuun elämään liittyvä periksi antaminen vaiko todella elokuvan tavoitteiden mukainen ymmärrettävä fatalismi. Varmaankin Flynniä on näyttelijänä aliarvioitu. Ei Robin Hood tai Custer synny tuosta vain pelkällä karismalla, vaikka kaikki näyttääkin niin helpolta. Alunperin Ronald Reaganin piti esittää pääosaa, mutta koska Flynnillä ei tuolloin ollut muuta tehtävää, hän sai osan.

Intiaanit ovat oikeita Navajo-heimon jäseniä, mutta he ovat tässäkin elokuvassa hyvin persoonattomia vihollisia. Elokuva pitää itsestään selvänä sitä, että intiaanit hyökkäävät valkoisten kimppuun. Intiaanit ovat kuin heinäsirkkalauma tuhoten kaiken, mitä heidän eteensä tulee.

Elokuva ei ole saanut liiemmin kehuja. Poikkeus on Tony Thomas teoksessa The west that never was. Hän arvioi Rocky Mountainia hyvin myönteisesti. Oma arvioni on aika kriittinen. Ylöspano on moitteeton, mutta juonessa on aivan liian monta tuttua kuviota. Tasapainoilu pohjoisen ja etelän välillä sekin ärsyttää. Kumpaakaan ei voida loukata, jotta katsojia piisaisi. Kun vuosi vuodelta samaistuu yhä enemmän intiaaneihin, on vaikea eläytyä tulkintaan, jonka mukaan intiaanit ovat valkoisen miehen yhteisiä vihollisia tulivat he sitten etelästä tai pohjoisesta.