Miksi-kirjani tuli painosta

Ensimmäinen Miksi-kirja on nyt tullut painosta. Siinä on alaotsikkona ”Onnellisuusprofessori pohtii suuria kysymyksiä”. Nuo suuret kysymykset liittyvät yhteiskuntaan, kulttuuriin ja politiikkaan.  Kun haen noihin suuriin kysymyksiin vastauksia, turvaudun psykologiseen ja sosiologiseen tutkimukseen. Suuri osa noista miksi-kysymyksistä on hyvin ajankohtaisia, sillä viimeistelin kirjan keväällä. Kirjan kannen hahmotelman laati Martti Ojanen, jonka luonnoksen pohjalta graafikko laati nykyisen asun. Kirjassa on myös Martti Ojasen kommentteja ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Kaikkiaan kirjassa on 99 kysymystä vastauksineen. Tässä muutama esimerkki kirjan kysymyksistä:

 • Miksi minuudesta tuli ongelma?
 • Miksi arvostamme yksityisyyttä?
 • Miksi suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa?
 • Miksi onnellisissa maissa tehdään paljon itsemurhia?
 • Miksi rikkaat haluavat lisää rahaa?
 • Miksi valehtelevat poliitikot säilyttävät kannatuksensa?
 • Miksi Yhdysvaltain pahiten koronasta kärsineet piirikunnat kannattivat Donald Trumpia?

En lainkaan kuvittele, että pystyisin antamaan näihin kysymyksiin lopullisia vastauksia. Lukijalla on täysi oikeus arvioida kriittisesti laatimiani vastauksia ja pohtia omia vastauksiaan. Silloin kirja on ollut aidosti hyödyllinen, sillä demokratia elää ja voi hyvin, jos näitä ja monia muita kirjan kysymyksiä pohditaan ja niistä keskustellaan.


Teoksen Miksi? – Onnellisuusprofessori pohtii suuria kysymyksiä, Osa 1, voi tilata mm. kustantaja Basam Booksilta, mutta myös seuraavista kirjakaupoista: Adlibris, Booky ja Suomalainen.

Muista myös Markun edellinen kysymyskirja Basam Booksilla – Kysymyksiä onnellisuudesta (2019).

Kuvaako elämää epätoivon vai toivon evoluutio?

Robert Wright kirjoitti epätoivon evoluutiosta 25 vuotta sitten TIME-lehdessä. Jo otsake kuvasi synkin värein tuon ajan elämää. Myös silloin valitettiin kiireettä, ahdistusta, vieraantumista ja yksinäisyyttä. Se ei edes ollut uutta, sillä kaikkina aikoina on ajateltu, että juuri nykyiseen aikaan liittyy erityisen paljon ongelmia. Menneisyydessä kaikki oli paremmin ja tulevat ajat ovat entistä huonompia.

Kiinnostuin tästä aiheesta, kun tein 15 vuotta sitten MTV:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten onnellisuudesta. Tutkimukseeni sisältyi kysymys ”Mihin suuntaan maailman tila (Suomi mukaan lukien) näyttää kehittyvän?” Suomalaisten käsitys tulevaisuudesta oli hyvin pessimistinen. Yli kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että huonoon suuntaan ollaan menossa.  Jonkin verran oli niitä, joiden mielestä kaikki säilyy ennallaan, mutta perin harvat uskoivat myönteiseen muutokseen. Miksi käsitykset tulevaisuudesta olivat näin kielteisiä? Johtuiko se median jatkuvasta kielteisten asioiden vyörytyksestä?

Tein onneksi jatkokysymyksen, jossa kysyttiin ”Mihin suuntaan oma elämäsi näyttää kehittyvän?” Yllätyin, koska vastaukset olivat täysin päinvastaisia edelliseen verraten. Ne olivat kuin pelikuva tuosta synkästä tulevaisuuskuvasta, sillä suuri enemmistö oli sitä mieltä, että oma elämä menee parempaan suuntaan. Tämä tulos vaikutti paradoksaaliselta: kuinka huonoon suuntaan menevässä maailmassa oma elämä kulkee hyvään suuntaan? Elävätkö ihmiset ikään kuin kahdessa todellisuudessa siten, että heillä on toiveikas lähimaailma ja toivoton kaukomaailma?

Tämä ja monet muutkin tutkimukset ovat osoittaneet, että pessimistisistä puheistaan huolimatta, ihmiset ovat järkyttävän toiveikkaita. Kannattaisi siis puhua toivon evoluutiosta, sillä ilman toiveikkuuttaan ihmiskunta ei olisi selviytynyt niistä vaikeista ja haastavista olosuhteista, joissa se on elänyt tuhansien vuosien ajan. Tästä huolimatta pessimistejä on riittänyt. Niistä seuraavassa muutama esimerkki:

Kirjassaan Ahdistava kulttuurimme (Das Unbehagen in der Kultur, 1927) Sigmund Freud kuvasi vallitsevaa kulttuuria hyvin pessimistisesti. Unbehagen tarkoittaa pahanolontunnetta, inhoa ja vastenmielisyyttä.  Freudin aikaan elämässä oli paljon vastenmielisiä piirteitä, sillä kulttuuri rajoitti ihmisen vapautta ja luonnollisia tarpeita ja pakotti hänet mukautumaan. Etenkin seksuaalisuuteen kohdistuvat rajoitukset heikensivät onnellisuutta. Freud kuitenkin myönsi, että hinta vapauden rajoittamisesta täytyi maksaa, jotta ihmiset tulisivat toimeen keskenään.

Varhaisten evoluutiobiologien ja -psykologien lähtökohta oli sama kuin Freudilla ja monilla hänen edeltäjillään. Nykyajan ympäristö ja se ympäristö, jossa ihminen sai alkunsa, eivät sovi yhteen. Masennus, ahdistus, itsemurhat ja syömishäiriöt ovat jatkuvasti lisääntyneet. Psykologi John Schumakerin ongelmien luettelo sisälsi yli 20 kielteistä trendiä, joista hän korosti erityisesti ahneuden, älyllisen tyhjyyden ja narsismin lisääntymistä. Schumaker perusteli kuvauksiaan evoluutiopsykologisilla ja antropologisilla tutkimuksilla.

Pyrkimys löytää ihmisen alkuperäinen olemus nykyisin elävistä primitiivisistä heimoista on tuottanut pettymyksen, sillä paratiiseja ei ole löytynyt. Jean Jacques Rousseaun jaloa villiä ei ole löytynyt.  Heimoyhteisöissä elämä oli usein raakaa ja kovaa ja ihmiset kuolivat nykyajan mittapuun mukaan kovin nuorina.

Tuskin kukaan haluaa palata tuollaiseen elämään. Olemme onnistuneet voittamaan noiden varhaisten kulttuurien suurimmat ongelmat, jotka liittyivät turvallisuuteen, ravintoon, terveyteen ja jatkuvaan taisteluun olemassaolosta. Onko siis kaikki hyvin? Ilmeisesti ei, sillä emme ole varautuneet siihen, että on syntynyt uusia ongelmia, jotka vain harvoin ovat hengenvaarallisia, mutta silti kiusallisia.

Noilla varhaisilla heimoyhteisöillä oli kuitenkin ominaisuuksia, jotka helpottivat yhteiselämää. Niitä olivat etenkin kyky yhteistoimintaan, kiintymys, luottamus ja kiitollisuus. Hyvien ominaisuuksien lisäksi ihmisten luomissa yhteisöissä on aina myös hyväksikäyttöä, kateellisuutta, vihamielisyyttä ja luottamuksen puutetta. Ympäristö ja geenit tuottavat yhdessä sekä hyviä että huonoja ominaisuuksia. Kulttuuri voi suosia julmuutta ja aggressiivisuutta, mutta myös hyväntahtoisuutta ja avuliaisuutta.

Traditionaalisissa heimoyhteisöissä on vain vähän meille tyypillistä masennusta ja ahdistusta. Niissä tunnetaan melankolia ja mania, mutta ne eivät kroonistu kuten länsimaissa. Ovatko juuri ahdistus ja masennus se sivilisaation hinta, josta Freud kirjoitti? Graham Davey vastaa tähän kysymykseen myöntävästi kirjassaan The Anxiety Epidemic.  Davey ja monet muut tutkijat ja terapeutit ovat huolissaan ihmisten yksinäisyyden ja elämän monimutkaisuuden kielteisistä seurauksista. Varhaisissa heimoyhteisöissä elettiin yhdessä, koska se oli selviytymisen ehto. Lasten hoito oli kulttuurin yhteinen asia. Se ei samalla tavalla kuormittanut vanhempia kuin nykyisin.

Yksilöityminen ja privatisoituminen ovat radikaalisti muuttaneet länsimaista kulttuuria. Pienissä yhteisöissä ei ole salaisuuksia eikä yksityisyyttä. Nyt rakennamme kulttuuria, joka vahvistaa ihmisten erillisyyttä. Rakennamme suuria taloja, jossa jokaisella on omat tiukasti varjellut lokeronsa. Myös nykyajan perheissä yksilöllisyys ja yksityisyys korostuvat, koska jokaisella on oma huone, omat harrastukset ja makutottumukset. Toisaalta haluamme tätä mutta toisaalta kärsimme siitä ja etsimme uusia yhteisöllisyyden muotoja. Tämä on kuitenkin Don Quijoten taistelua tuulimyllyjä vastaan.

Toisaalta kaipaamme ”vanhoja hyviä aikoja ja arvoja”, toisaalta tartumme innolla uusiin teknologioihin, jotka ohjaavat meitä aivan uudenlaisiin aikoihin ja arvoihin. Kulttuurille on ominaista jatkuva muutos ja usko aineelliseen kasvuun ja kehitykseen. Emme suinkaan joka päivä kiitä siitä, että meillä on ruokaa ja turvaa enemmän kuin koskaan ennen, vaan vertaamme itseämme niihin, joilla on vielä enemmän kuin meillä. Vertailu naapureihin ei enää niinkään ahdista, sillä haemme vertailun kohteet kaukaa median välityksellä.

Tavallisen, järkevän ihmisen odotukset ovat kohtuullisia. Hän tiedostaa, että nykyajan elämä tarjoaa paljon hyvää, mutta voisiko tuota hyvää kuitenkin olla vähän enemmän? Ajattelemme, että oikeastaan kaikki on hyvin, mutta voisiko sittenkin … Emme niinkään kaipaa lisää materiaa kuin läheisiä ihmissuhteita, joiden vaaliminen on kulttuurin muutosten takia vaikeutunut. Vaikka uudet yhteydenpidon keinot voivat siinä olla avuksi, ne vievät paljon aikaa. Lisäksi ne johtavat vertailemaan niihin, joilla kaikki on paremmin kuin itsellä.

Nykyajan kulttuuri korostaa yksilön omaa vastuuta. Tämä on uutta, sillä ennen pahimmat vastustajat olivat yhteisön ulkopuolella. Vastustajat olivat tauteja, katoja, valloittajia, veronkantajia, aatelisia, petoja ja muukalaisia. Nyt uhat ovat epämääräisempiä ja kaukaisempia. Ilmastonmuutos, saasteet, sodan uhka, terrorismi, ydinvoima, pandemiat, väestön kasvu ja monikansalliset yritykset. Miten niistä tavallinen ihminen voi saada otetta? Lähelle tulevat uhat ovat onneksi painavampia kuin kaukaiset uhat, kuten edellä kuvaamani tutkimus osoitti.

Kulttuurimme vaatii meitä menemään itseemme, koska sieltä löytyy suurin syntipukki. Erityisesti virheelliset ja tuhoisat ajatusmallit vaativat muutosta. Tarjolla on runsaasti oikean ajattelun ohjeita, joiden historia ulottuu jo 1800-luvun puolelle, mutta positiivisen psykologian ansiosta ne ovat levinneet kaikkialle. Kaikki lähtee liikkeelle myönteisestä ajattelusta, koska ilman sitä emme ole ystävällisiä, avuliaita ja kiitollisia. Onnen ovi aukeaa sisältä ulospäin. Jo Kierkegaard oli tätä mieltä, mutta se ei Euroopassa aluksi saanut paljon vastakaikua. Hän kehotti myös rakastamaan itseään ja tulemaan siksi, mikä todella on. Nämä ovat nyt hyvin suosittuja kehotuksia positiivisen psykologian piirissä.

Entä jos toiveikkuudessa ja uskossa elämän hallintaan on kyse illuusiosta?  Arkihavaintojen ja tutkimusten mukaan suomalaiset kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta, syömishäiriöistä, ihmissuhdeongelmista, alkoholismista, unettomuudesta, stressistä, häpeästä ja monista muista vakavista asioista. Kuitenkin suomalaiset ovat kansainvälisten kyselyjen mukaan onnellisia. Miten se on mahdollista? Näitä kahta kuvausta suomalaisten tilanteesta on vaikea sovittaa yhteen.

Onko siis kyse toivon illuusiosta epätoivon evoluution keskellä?  Tutkimusten mukaan onnellisuuden vajauksesta kärsii vain alle 10 prosenttia, joten onnellisuuden ohjelmia ja kursseja kaipaa vain pieni vähemmistö. Ohjeiden runsaasta tarjonnasta kuitenkin syntyy kuva, että tarve on suuri. Onko niistä hyötyä? Kannattaako onnellisuuskursseille osallistua?

Samoin kuin psykoterapia onnellisuuden opastus jakaantuu kahteen pääryhmään, ortodoksiaan ja ortopraksiaan. Edelliseen perustuvat ohjeet ja terapiat opettavat ”puhdasta tai oikeaa” ajattelua, joka onnellisuuden yhteydessä tarkoittaa optimismia, positiivisuutta ja uskoa elämän hallintaan. Ortopraksia puolestaan tähtää oikeisiin ja toimiviin tekoihin, jotka perustuvat pääasiassa hyveisiin. On opittava ystävällisyyttä, kiitollisuutta, anteeksiantoa ja niin edelleen. Sekä onnellisuutta kuvaavat kirjat että niitä opettavat kurssit sisältävät näitä molempia.

Aivan samoin kuin psykoterapiaa myös onnellisuuskursseja tutkitaan kokeellisten asetelmien avulla. On oltava koe- ja kontrolliryhmät ja riittävän tarkkoja mittareita tuloksellisuuden arvioimista varten. Onnellisuutta arvioivat kursseille osallistujat, sillä kuka muukaan voisi arvioida näin subjektiivista asiaa. Kysymykset ovat yleensä hyvin suoria tähän tapaan: Miten arvioit omaa elämääsi viime aikoina (ajanjakso voi vaihdella)? Oletko ollut erittäin onnellinen, onnellinen, melko onnellinen, sekä onnellinen että onneton, melko onneton, onneton, erittäin onneton. Onnellisuuden mittari voi myös sisältää monia onnellisuuteen liittyviä kysymyksiä; niitä voi olla vaikka 50, jolloin niistä lasketaan summapistemäärä.

Onko puhe mittareista harhaanjohtavaa, kun kyse on näin subjektiivisesta asiasta? Onnellisuuden mittaaminen on yhtä luotettavaa kuin vaikka masennuksen tai asenteiden tutkimus. Tarkkuus on tietenkin aika kaukana elottomien asioiden mittaamisesta, mutta riittävän tarkkaa, jotta tarpeeksi suurista otoksista voidaan saada vertailukelpoisia tuloksia.

Tuoreen tieteellisen katsauksen mukaan onnellisuutta edistävistä ohjelmista saatu hyöty on keskimäärin noin viisi prosenttia tutkimuksessa käytetyn skaalan asteikolla. Oman onnellisuusmittarini skaala on 0 – 100. Siinä 100 tarkoittaa ”erittäin onnellista” ja 0 ”erittäin onnetonta”. Esimerkiksi henkilö, jonka onnellisuuden arvio oli ennen ohjelmaa, 65 voisi päästä 70:een. Meta-analyyseissä todetut keskiarvojen muutokset ovat tätä pienempiä. Muutos on noin 2 – 3 asteikkopistettä 0 – 100 -asteikolla. Joillakin hyvinvoinnin osa-alueilla muutos voi olla tätä suurempi. Saadut myönteiset tulokset yleensä heikkenevät ajan myötä. Tulokset ovat parhaita niillä, joiden lähtötaso on matala ja jotka omaehtoisesti hakeutuvat kursseille ja odottavat saavansa tuloksia.

Ovatko nuo edellä kuvatut muutokset riittävän suuria, jotta yksilöllisiin ohjelmiin kannattaisi panostaa? Onnellisuuden vajauksesta kärsivät voivat niistä hyötyä, mutta koko kansakuntaa ajatellen hyöty on vähäinen. Koko kansan kouluttaminen nostaisi suomalaisten onnellisuuden 70:stä, joka on suomalaisten keskiarvo, 72:een tai 73:een. Koska suomalaiset ovat jo vahvasti asteikon myönteisellä puolella, keskimääräinen muutos todennäköisesti olisi tuota pienempi.

Tuskinpa suomalaisia saataisiin vapaaehtoisesti osallistumaan onnellisuuskursseille. Kaikki, mikä koetaan ulkoapäin määrättynä, herättää vastustusta. Kansakunnan onnellisuuden kohentamisessa kannattaa keskittyä kahteen asiaan: työttömyyden vähentämiseen ja psyykkisten ongelmien hoitamiseen. Tämäkään tie ei ole helppo, sillä kummassakin tavoitteessa on omat vaikeutensa, sillä siihen vaaditaan poliittisia päätöksiä.

Epätoivon evoluution mukaan tarkoituksettomuus, ahdistus, masennus ja yksinäisyys ja monet muut ongelmat ovat pahentuneet.  Jos näin todella on tapahtunut, sen pitäisi näkyä myös koetussa hyvinvoinnissa ja onnellisuudessa. Mitään merkkejä siitä ei ole, sillä onnellisuustutkimusten tulokset ovat jo useiden vuosien ajan olleet myönteisiä. Valtaosa suomalaisista ja monien muidenkin maiden kansalaista ilmoittautuu onnellisiksi ja tyytyväisiksi. Ihmisen toivo ei helposti murru. Sen murtuminen vaatii erittäin ankaria olosuhteita. Sellaista ei ainakaan länsimaissa ole näköiirissä.

Palaan vielä tuohon kielteisten ja myönteisten kokemusten ristiriitaan. Miten tämä ristiriita voidaan selittää? Tekee mieli vastata: ei mitenkään, mutta yritän etsiä vastauksia. Kuvaukset kielteisten kokemusten yleisyydestä voivat olla liian synkkiä. Niitä on voitu liioitella lukijoiden kiinnostuksen herättämiseksi. Kaikki ongelmat eivät suinkaan nujerra, vaan esimerkiksi ahdistus voi rajoittua melko kapealle alueelle, jolloin toimintakyky säilyy tyydyttävänä. Myös lievän masennuksen kanssa moni tulee toimeen. Ihmisen hyvä sopeutumiskyky auttaa monissa ongelmissa.

Toiseksi onnellisuudesta saatuja tuloksia on syytä arvioida kriittisesti. Mitä yksioikoisemmin onnellisuutta kysytään, sitä myönteisempiä vastauksia saadaan. Jos vaihtoehtoja kysymykseen ”oletko onnellinen?” on vain kaksi, kyllä ja ei, saadaan yli 90 prosenttia onnellisia ihmisiä. Kun välimuotoja ei ole, valinta kallistuu onnellisuuteen. Jos vaihtoehtoja on paljon, esimerkiksi nollasta sataan, onnellisia (yli 50 pistettä) on noin 80 prosenttia ja heistäkin moni on lähellä asteikon neutraalia keskikohtaa. Aidosti onnellisiksi voimme kuvata niitä, jotka valitsevat vähintään asteikkoarvon 70. Heitä on tutkimusteni mukaan noin 70 prosenttia.

Kolmanneksi on kysyttävä: ovatko tällaiset kyselyt luotettavia? Vastaavatko ihmiset rehellisesti? Vastaajilla voi olla mielessään valmis kuva siitä, kuinka tällaisiin kysymyksiin tulee vastata. Se voi olla jotakin samaa kuin kysyttäisiin ”mitä sinulle kuuluu?” Sean Wojcik ja Peter Ditto havaitsivat tutkimuksissaan, että monilla ihmisillä on taipumusta kohottaa itsearvostustaan vastaamalla onnellisuutta koskeviin kysymyksiin myönteisesti. Kysymys onnellisuudesta johtaa haluun näyttää, että myös tämä asia on kunnossa. On vaikea arvioida, miten paljon tämä parantaa onnellisuuden arvioita, sillä tämä pyrkimys tuskin on kaikilla ihmisillä yhtä vahvaa.

Nämä pohdinnat eivät vielä ratkaise ongelmien ja onnellisuuden yhteensovitusta, mutta lievittävät niiden välistä ristiriitaa. Kyse voi olla myös siitä, että ihmisten elämässä onnellisuus ja koetut ongelmat ovat ainakin osaksi eri alueita, joten niillä toimitaan eri sääntöjen mukaan. Jokaisen on mahdollista löytää omasta elämästään asioita, joiden mukaan elämä on ahdistavaa, monimutkaista, uuvuttavaa ja rasittavaa, mutta myös asioita, jotka tuottavat hyvää mieltä, iloa, mukavia yllätyksiä, mielekkyyttä ja kiitollisuutta. Katseet voidaan kohdistaa kumpaan suuntaan vain.  Joillakin katse suuntautuu pääasiassa kielteisiin asioihin, toisilla myönteisiin. Onneksi jälkimmäisiä on enemmän. Emme ole vajonneet epätoivoon monista synkistä kuvauksista huolimatta.  Evoluutio on päinvastoin tuottanut ihmiskunnan, jolle on ominaista toivo.

Lähteet

Bergsma, Ad, Buijt, Ivonne & Veenhoven, Ruut (2020). Will happiness-trainings make us happier? A research synthesis using an online findings-archive. Frontiers in Psychology, 11:1953.

Davey, Graham (2018). The anxiety epidemic. The causes of our modern-day anxieties. Lontoo: Robinson.

Ojanen, Markku (2018). Onnellisuuden oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta? Jyväskylä: PS-kustannus.

Ojanen, Markku (2019). Kysymyksiä onnellisuudesta. Helsinki: Basam books.

Schumaker, John F. (2007). In search of happiness. Understanding an endangered state of mind. Westport: Praeger.

Wojcik, Sean P. & Ditto, Peter H. (2014). Motivated happiness: Self-enhancement inflates self-reported subjective well-being. Social Psychological and Personality Science, 5, 825-834.

Wright, Robert (1995). The evolution of despair. Time, August 28, 32-38.

Miksi? Onnellisuusprofessori pohtii suuria kysymyksiä, osa 1: Yhteiskunta, kulttuuri ja politiikka (2021)

Miksi? Onnellisuusprofessori pohtii suuria kysymyksiä, osa 1: Yhteiskunta, kulttuuri ja politiikka.
2020. Helsinki: Basam Books.
ISBN 9789523790797

Elämän ymmärrys ja turvallisuus ovat ihmisen selviytymisen ja hyvinvoinnin kulmakiviä. Ymmärryksen puute tuottaa avuttomuutta ja turvattomuus pelkoa. Kun emme ymmärrä tai kun elämä on turvatonta, kysymme miksi? Miksi elämä on näin kovaa? Miksi minua vainotaan? Myös muiden ihmisten teot saavat kysymään. Miksi tuo ihminen teki noin julman teon? Miksi tuolla kaukana ajatellaan asioista niin toisin kuin täällä?

Meitä ahdistaa ja suututtaa, jos emme saa kysymyksiimme vastauksia. Lopullisia ja täydellisiä vastauksia emme koskaan saa, mutta tutkimalla ja pohtimalla saamme kuitenkin niin tyydyttäviä vastauksia, että niiden kanssa pystyy elämään.

Tällaisia vastauksia kohti pyrkii onnellisuusprofessori Markku Ojanen Miksi-kirjasarjassaan. Ensimmäisen osan kysymykset liittyvät kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan. Miksi suomalaiset ovat onnellisia? Miksi valta turmelee? Miksi Trump voitti? Miksi rikkaat haluavat lisää rahaa? Miksi suosimme ekstroverttejä? Miksi markkinat toimivat?

Markku Ojanen (s.1944) on psykologian emeritusprofessori, joka tunnetaan erityisesti onnellisuutta käsittelevästä tutkimuksestaan. Ojanen on julkaissut 37 tietokirjaa.

Katso myös:

Markku Yle Radio 1:llä 2.12.

Kysymyksiä patologisesta valehtelusta

Kysymykset/Tuomas Massinen:

1. Miten määritellään patologinen valehtelu eli mytomania eli Pinokkio-syndrooma- mitä se on?

Patologiselle valehtelulle on yleensä ominaista pakonomaisuus, toistuvuus, hyödyn puuttuminen, pitkäaikaisuus, heikko syyllisyyden tunto ja vähäinen kiinni joutumisen pelko. Valehtelusta tulee elämäntyyli. Patologinen valehtelija voi olla sekä sankari että uhri, hän haluaa sympatiaa ja huomiota. Valheet ovat usein hänen toiveittensa toteutumia. Valheet syntyvät spontaanisti, mutta koska ne ovat dramaattisia, monimutkaisia ja yksityiskohtaisia, niistä joutuu helposti vaikeuksiin.

Useimmiten valheilla koetetaan selviytyä ongelmista ja säilyttää positiivinen minäkuva, mutta patologiset valehtelijat eivät toimi näin, vaan vaikeuttavat valehtelulla omaa elämäänsä. Patologiset valheet paljastuvat aikanaan, sillä valehtelija puhuu itsensä umpikujaan ellei hän jatkuvasti voi vaihtaa keskustelukumppaneita. He ovat vaikeita ihmisiä, sillä me arvostamme luotettavuutta. Koska heidän itsetiedostuksensa on heikko eikä muutoksen tarvetta ole, toiminta jatkuu vuosikausien ajan.

Patologista valehtelua on vaikea erottaa tietoisesta, tavoitteeseen tähtäävästä valehtelusta. Kun ajatellaan vaikka Donald Trumpia, patologisuutta on ehkä 80 prosenttia, tietoista 20 prosenttia. Monista kommunistimaiden johtajista syntyi kuva, että tavoitteista valehtelua oli 90 prosenttia ja ehkä patologisuutta 10 prosenttia.

Patologiseen valehteluun liittyy paljon paradoksaalisuutta. Vaikka patologinen valehtelija on kertomuksissaan selvästi harhainen ja irtoaa realiteeteista, hän voi toimia asiallisesti ja järkevästi monilla elämänalueilla. Toiseksi tiedostuksen taso vaihtelee. Myös tutkijat kiistelevät siitä, missä määrin valehtelija tiedostaa valheensa. Kenties osa ei lainkaan, osa tiedostaa paljonkin. Juuri Trumpin suhteen näkemykset eroavat, mutta useimmat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kyseessä on korostuneeseen narsismiin liittyvä patologinen valehtelu.

Tätä valehteluun liittyvää monimuotoisuutta ja paradoksaalisuutta voidaan kuvata nelikentällä, jossa toinen luokittelun peruste on valehtelun luonne: onko valehtelu pakonomaista vai tietoista ja toinen perustuu valehtelusta saatuun hyötyyn: saako siitä hyötyä vai onko siitä vahinkoa.

Tietoisesti valehtelevat voivat saada paljonkin hyötyä valehtelustaan, kuten arkielämä osoittaa. Kuuluisat valehtelijat, kuten Valdo Demara ja Frank Abagnale saivat paljon etuja valehtelustaan, vaikka joutuivat siitä lopulta kiinni. Silvio Berlusconi ja Sepp Blatter ovat hyötyneet erittäin paljon valehtelustaan. Toivottavasti Blatter saa kunnon rangaistuksen!

Vallitsee vahva psykologinen lainalaisuus: Kun toistaa jotakin väitettä lukuisia kertoja, siihen alkaa itsekin uskoa. Valhe on aluksi voinut olla tieteoista, mutta vähitellen siitä tulee patologista.

Pakonomaiset valehtelijat joskus hyötyvät, mutta useimmiten saavat valehtelustaan vahinkoa. Jos ja kun Trump on pakonomainen valehtelija, hän on hyötynyt valtavasti. Jos valehtelija koetaan karismaattisena, se hyödyttää suuresti valehtelijaa. Tai kun hän markkinoi itsensä kansan tai jonkin ryhmänn puolustajana, kuten Trump on tehnyt.

Oma lukunsa ovat hienojen, mahdottomien tavoitteiden lupaajat. Uskovatko he omiin lupauksiinsa? Joskus eivät, joskus puoliksi, joskus vilpittömästi.

2. Miten patologinen valehtelija käyttäytyy – anna pari esimerkkiä tyypillisistä käytösmalleista?

Patologisen valehtelun kirjo on suuri, koska siihen vaikuttavat valehtelijan persoonallisuuden piirteet. Tunnetaan hyväntahtoisia valehtelijoita, jotka suoltavat valheita tarkoittamatta pahaa. Heillä on usein liiallisia käsityksiä itsestään, mikä saa heidät hakeutumaan valheilla tehtäviin, joissa he aluksi näyttävät selviytyvän hyvin, mutta jäävät lopulta kiinni. Myös Suomessa on ollut useita henkilöitä, jotka ovat esiintyneet lääkäreinä ja hoitajina melkoisella menestyksellä.

Sitten on häikäilemättömiä valehtelijoita, joita on helppo tunnistaa. He etsivät valehtelulla oma tai jonkin ryhmän etua. Suurin osa valehtelusta lienee tietoista, mutta joukossa on myös niitä, jotka uskovat siihen, mitä puhuvat.

Kolmanneksi on ihmisiä, joiden puheissa on jatkuvasti pieniä valheita, mikä näkyy siinä, että he puhuvat samasta asiasta aivan eri tavoin eri ihmisille. He eivät huomaa tätä itse ja hämmästyvät ja suuttuvat, jos siitä heille sanotaan.

Neljänneksi oma lukunsa ovat auervaarat, joilla yhtyy patologinen valehtelu ja valloitushalu. He ajattelevat olevansa naisten ilahduttajia ja auttajia. He varmaankin uskovat itseensä. Kun kuitenkin esiintyy vaikka lääkärinä tietämättä lääketieteestä juuri mitään, luulisi sen tulevan tietoisuuteen. Mukana on varmaan myös jännitystä ja itsensä testaamista. Jatkaminen houkuttaa, kun huomaa, miten paljon ihmiset luottavat.

Viidenneksi voidaan ajatella, että usko salaliittoihin on patologista valehtelua. Salaliittoihin uskovat toistavat niitä jatkuvasti ja levittävät niitä muille. He uskovat aidosti salaliittoihin ja elävät niiden mukaisesti.

Kuudenneksi valehtelun lievin muoto on omaan elämään liittyvien kuvitteellisten tarinoiden kertominen. Osa näistä on harmittomia (Calamity Jane) osa voi tuottaa paljonkin harmia (Anna Anderson esiintyi Nikolai toisen tyttärenä).

Patologista valehtelua on siten oikeastaan kahta perustyyppiä. Osa ottaa eri tilanteissa erilaisia rooleja ja valehtelee monissa asioissa, kun siihen on otollinen tilaisuus. Sitten on henkilöitä, jotka esittävät yhden ison valheen ja pitävät siitä sitkeästi kiinni. Tavallisesti kyseessä on jokin valheellinen identiteetti. Muuten he elävät koko lailla normaalia elämää.

3. Kuinka yleistä patologinen valehtelu on – onko yleisyyttä tutkittu Suomessa tai muualla maailmassa?

Tätä on hyvin vaikea tutkia, koska patologisen valehtelun määrittely ja rajanveto on vaikeaa. Onko kyse vain niistä, jotka saavat diagnoosin vai laajemmin ihmisistä, jotka valehtelevat paljon, mutta eivät saa diagnoosia. Kun valehtelua on tutkittu – mikä sekin on erittäin vaikeaa – valehtelun määrissä on todettu hyvin suuria eroja. Ehkä noin 5-10 prosenttia valehtelee aika paljon. Emme tiedä, mikä osuus siitä on patologista. Silti voidaan sanoa, että on aika paljon ihmisiä, jotka oppivat vlehtelemaan, jotta selviytyisivät ongelmistaan tai saadakseen huomiota.

4. Mistä patologinen valehtelu johtuu – millaisia syitä on taustalla?

Aivojen biologiset häiriöt, persoonallisuuden häiriöt (esimerkiksi narsismi,  sosiopatia, paranoidisuus), uhrin kokemus, sympatian ja huomion saaminen, itsetuntemuksen ja -tiedostuksen puute. Vilkasmielikuvitus. Harjoitteluun perustuva oppiminen.

5. Onko patologisissa valehtelijoissa keskimäärin enemmän miehiä vai naisia?

Vaikea sanoa. Riippuu määrittelystä. Tunnettujen patologisten valehtelijoiden joukossa näyttää olevan enemmän miehiä. Paljon riippuu siitä, missä määrin kulttuuri antaa valehtelijoille tilaa.

6. USA:n presidentti Donald Trumpin kerrotaan valehtelevan usein – onko perusteita kutsua häntä patologiseksi valehtelijaksi?

Minusta hän patologinen valehtelija. Valheiden määrä on niin järkyttävän suuri.  

7. Löytyykö historian merkkihenkilöistä kuuluisia patologisia valehtelijoita – mainitse esimerkkejä?

 • Anna Anderson (Franziska Schazkova), joka esiintyi Anastasiana, Nikolai toisen tyttärenä.
 • Silvio Berlusconi, joka varmaan valehtelee myös tietoisesti.
 • Lance Armstrong, dopingista kiinni jäänyt pyöräilijä.
 • Sepp Blatter, Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja, perin juuri korruptoinut valehtelija.
 • Joseph McCarthy, joka 1950-luvun taitteessa näki Yhdysvalloissa kommunisteja aina korkeinta hallintoa myöten.
 • Yhdysvaltain presidentit ovat lähes järjestään jääneet valheista kiinni (Trump, Nixon, Kennedy, Clinton).

8. Miten helppoa tai vaikeata on diagnosoida ihminen patologiseksi valehtelijaksi – miten diagnoosi tehdään ja kenen toimesta?

Rajanveto on vaikeata. Kun kyseessä ovat henkilöt, jotka selvästi aiheuttavat itselleen vahinkoa valehtelullaan, silloin diagnoosin tekeminen helpottuu. On olemassa luettelo ominaisuuksia, joiden toteutuessa diagnoosi on mahdollista tehdä. Diagnooseja tekevät alan asiantuntijat.

9. Millaisista asioista patologinen valehtelija tyypillisesti valehtelee – vai valehteleeko hän ihan kaikesta mahdollisesta pakonomaisesti vailla motiivia?

Yleensä valehtelu keskittyy joko nykyisen identiteetin tai keksityn identiteetin vahvistamiseen ja puolustamiseen. Ihan kaikesta tuskin koskaan valehdellaan, koska silloin ei enää selviä yhteiskunnassa. Silloin kyse on vakavasta mielenterveyden häiriöstä. Arkielämässä tapaa henkilöitä, joiden oma arvokkuus on jatkuvasti puolustettavana. Se vaatii jatkuvaa itsensä kehumista ja valheellisten tietojen antamista. On myös ihmisiä, jotka sovittavat puheensa aina toisten odotusten mukaisesti. Valehtelua sekin on. He kuitenkin selviytyvät elämässään ja heitä voidaan pitää mukavina ihmisinä.

10. Millaisia seurauksia ja vaikutuksia patologisesta valehtelusta on valehtelijalle itselleen ja hänen kanssaan tekemisissä oleville ihmisille – jos on tiedossa jokin esimerkki oikeasta elämästä, kerro siitä?

Patologisten valehtelijoiden elämä on hetkellistä nousua ja sitten jyrkkää laskua, joka vaatii jatkuvaa hakeutumista uusille apajille. Suomessa tunnetaan kenties parhaiten Ruben Oskar Auervaara (Erik Kristian Jansson), joka vietti 26 vuotta vankiloissa. Surullista elämää. Auervaaroja tulee jatkuvasti tietoon. Useimpien ei käy näin huonosti, mutta tuskin tällainen elämä on tyydyttävää. Kun valloitus on saatu, seuraavaan täytyy siirtyä.

Patologiset valehtelijat jättävät jälkeensä aina paljon mielipahaa ja myös savuavia raunioita. Patologiset valehtelijat eivät kestä monotoniaa vaan aina pitää saada uusia valloituksia ja voittoja. Heidän jäljiltään syntyy paljon petettyjä ja katkeria ihmisiä. Patologinen valehtelija ei tunne syyllisyyttä ja katumusta. Usein hän ajattelee, että kaikki huijaavat. Maailma kuuluu voittajille. Häikäilemättömyys yhdistyneenä patologiseen valehteluun on pelottava yhdistelmä

Voiko olla pahempaa esimerkkiä kuin Donald Trump? Yhdysvaltain tilanne on hänen valheittensa jäljiltä erittäin vaikea. Joutuu kysymään, miksi me ihmiset olemme niin herkkäuskoisia? Vaikka valheet ovat aivan ilmeisiä, niitä ei vain uskota valheiksi. En tiedä, kumpi on pahempi, häikäilemätön patologinen valehtelija vai häikäilemätön tietoinen valehtelija.

11. Miten patologisesta valehtelusta voidaan päästä eroon – onko hoitokeinoja olemassa ja millaisia?

 Koska he eivät tiedosta valehteluaan ja koe siitä ahdistusta, muutosta on vaikea saada aikaan. Jos tiedostusta on jonkin verran, silloin vaikuttaminen voi olla mahdollista. Silloin kyse on omien valheiden tunnistamisesta ja uuden elämäntyylin opettelusta.

On varottava valehtelijoiden verkkoon joutumista. Heille ei pidä antaa tilaa. Jos vaikka kansanedustajasi valehtelee, vaihda toiseen.

12. Miten patologiset valehtelijat pärjäävät yleisesti elämässä – työssä ja vapaa-ajalla?

Enimmäkseen lopulta huonosti, paitsi jos saa kiedottua joukon ihmisiä valheitten verkkoon. Näiden avulla patologinen valehtelija voi selviytyä. Silloin kyse on aika kapeasta ideasta, jonka ympärillä valheet pyörivät. Siinä valta-asema on tärkeä, koska mitä enemmän valtaa, sitä vaikeampi valheita on kiistää.

Tiedekirjaraati tieteiden yössä 14.01.2021 20:15

Tieteiden yön viihdyttävässä Tiedekirjaraadissa ruoditaan viittä ajankohtaista tietoteosta. Tiedekirjaraati järjestetään torstaina 14.1.2021 klo 20.15–21.00 Tiedekulmassa, josta se striimataan suoraan verkkoon.

Raadissa ovat tiedekasvatuksen professori Maija Aksela, Heurekan teematuottaja ja kirjailija Paula Havaste, psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen ja tiedetoimittaja Mikko Pelttari. Raatia johtaa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa. Kirjat arvioidaan asteikolla 1–5.

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

Tiedekirjaraatia voi seurata osoitteessa https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=72426978

IS: ”Olen kiitollinen rakastavista vanhemmista, sisaruksista ja ystävistä”

Useiden tutkimusten mukaan kiitollisuuden tunne tekee ihmisestä onnellisemman.

Tämän vahvistaa myös psykologian emeritusprofessori, onnellisuusprofessoriksikin tituleerattu Markku Ojanen. Hän ei kuitenkaan halua sitoa asiaa pelkästään yksilön omaan onnellisuuden­tunteeseen, vaan laajempaan sosiaaliseen kokemukseen.

Iltalehden oikein sopivasti itsenäisyyspäiväksi ilmestyneen, Markun kanssa tehdyn artikkelin kiitollisuudesta voi lukea tästä osoitteesta. Hyvää itsenäisyyspäivää 2020!

Arkistoon kaksi uutta lehtijuttua

Lukijasta riipppuen ensimmäisellä tai toisella kotimaisella kirjoitetut Kotimaan ja Vasabladetin artikkelit lisätty arkistoon. Kannattaa käydä katsomassa arkistosta myös vanhempiakin juttuja! Luettavaa löytyy 1980-luvulta saakka.

TerveysSummit-haastattelu

Markku osallistui edelliseen TerveysSummitiin, johon nauhoitettiin haastattelu “Suomalaiset maailman onnellisin kansa: Mitä onnellisuus on ja voiko sitä mitata?“.

Markun haastattelun ilmainen katsomisaika on valitettavasti jo ohi, mutta sen voi kuitenkin vielä katsoa TerveysSummitin VIP-passilla.

Lisätietoja TerveysSummitin tarjoaman VIP-passin sisällöstä löytyy täältä. Toukokuussa 2021 järjestettävän seuraavan tapahtuman ohjelma on varsinaisena tapahtuma-aikana ilmainen, kun teet itsellesi tunnukset.

Yle Radio 1: Kuinka älykästä on väheksyä self help -oppaita – ja kuinka fiksua on turvautua niihin?

Markku on Yle Radio 1:n “Niinhän sitä voisi luulla” -ohjelmasarjassa vieraana tiistaina 3.11.2020 klo 10.00.

Self-helpistä ovat keskustelemassa sosiologian professori Suvi Salmenniemi ja psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Toimittajana on Jonni Roos.

Itseapukirjallisuus on ollut suosittua koko 2010-luvun. Meillä kaikilla on siitä mielipiteemme. Osa ihmisistä seuraaitseapukirjallisuuden trendejä hanakasti ja on aina uusimman itseapuaallon harjalla. Osa taas arvelee, että kyseessä on huuhaa ja rahanhukka. Mitä itseapuoppaista pitäisi ajatella?

Jakson voi kuunnella tiistaina osoitteesta https://areena.yle.fi/audio/1-50634346

“Harvinaisen huonoa onnea?” – Yle Uutiset

Vaasa kertoi pyrkivänsä maailman onnellisimmaksi kaupungiksi vain päivää ennen kuin korona räjähti – onnellisuustutkija Ojanen: “Harmittaa”

Ylen Elina Kaakkinen haastatteli Vaasan kaupungin “onnellisuusvalmentajaksi” kutsumaa Markkua ja Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsénia.

Artikkelissa käydään laajasti Vaasan onnellisuusprojektia, jossa kaupunki on ottanut viralliseksi strategiakseen olla “maailman onnellisin kaupunki”. Sen voi lukea Yle Uutisten sivuilta.